БИЗНЕС И СИСТЕМЕН АНАЛИЗАТОР

Референтен номер BSA11

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 •          Възможност за участие в големи и разнообразни проекти с национално значение;
 •          Възможност за бързо развитие и усъвършенстване на натрупаните знания и умения;
 •          Възможност за гъвкаво работно време;
 •          Екип от висококвалифицирани специалисти, готови да споделят своите знания и умения;
 •          Конкурентно възнаграждение, съобразено с квалификацията и постигнатите резултати;
 •          Работна атмосфера с фокус върху непрекъснато подобрение на процесите и организацията на работа.

 ОТГОВОРНОСТИ

 •          Участва в разработването на проектни предложения, технически предложения и оферти за софтуерни разработки;
 •          Събиране на информация за изискванията на ИС от клиента;
 •          Бизнес и системен анализ на събраните изисквания;
 •          Изготвяне на функционални и други спецификации, както и изготвянето на прототипи на потребителския интерфейс;
 •          Моделиране на бизнес процеси посредством BPMN 2.0;
 •          Представя резултатите от анализа пред потребителите и екипа по разработка, като подпомага двете страни в постигането на общо и пълно разбиране за изискванията.
 •          Оценява важността на изискванията и подпомага екипа при оценяването на тежестта за изпълнението им.
 •          Подпомага активно управлението на обхвата на проекта;
 •          При разработване на собствени софтуерни продукти, участва като "собственик на продукта" (product owner);
 •          Участие в приемните тестове с клиента на разработваните програмни продукти;

 ИЗИСКВАНИЯ

 •          Аналитично и иновативно мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на бизнес проблеми;
 •          Абстрактно и обектно ориентирано мислене (обекти, атрибути на обекти и връзки м/у тях);
 •          Умения за прилагане на техники за моделиране на бизнес процеси и данни посредством стандартен език за моделиране (UML, BPMN);
 •          Умения за прилагане на техники за извличане на изисквания за разработка на ИС;
 •          Общителност, умения за работа в екип, презентационни умения и внимание към детайлите;
 •          Познаване на процесите по разработка и внедряване на софтуер;
 •          Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията;
 •          Познания и опит с MS Excel и MS Word;

 ПРЕДИМСТВА

 •          Опит с анализирането и специфицирането на ИС за държавната администрация;
 •          Опит с анализирането и специфицирането на електронни административни услуги и прилагане на ЗЕУ;
 •          Предишен опит като специалист по внедряване и поддръжка на софтуер или специалист по осигуряване на качеството (тестер);
 •          Умения за работа със софтуерни продукти за документиране и моделиране на изисквания и изготвяне на прототипи на потребителския интерфейс (напр. Enterprise Architect, Axure RP);
 •          Образование в областта на информационните технологии или сходна област;
 •          Познания по SQL и бази данни;
 •          Работен английски език.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!