Ръководител направление Технологични услуги

Референтен номер HTS001

Направление Технологични услуги е част от Стемо ООД, един от най-големите системни интегратори в България. Ние предоставяме управляеми и консултантски услуги на клиенти в страната и чужбина. Предоставяме възможност за професионална изява и развитие на позицията Ръководител направление, като попълнение за екипа ни от високо квалифицирани инженери и консултанти на позиция. Позицията е ключова за осигуряване на високото качество и развитието на нашите услуги. Идеалният кандидат е динамичен, мотивиран и ориентиран към постигането на конкретни резултати. Позицията предполага управление на екип от висококвалифицирани системни администратори отдалечена поддръжка, IT консултанти, специалисти и инженери инсталация и поддръжка на компютърна техника. Важни характеристики за длъжността са добрите комуникативни умения и възможност за организация на екип и задачи. Основна дейност ще е поддържка и подобряване екипна среда с култура, ориентирана към висока производителност и отлични резултати.

 Отговорности:

 •          Системна работа, свързана с мотивация и развитие на екипа;
 •          Управление на екипни и персонални задачи по проекти и планове за обучение в пряко отношение с изпълнение на целите за: персоналното представяне, изпълнение екипните показатели за утилизация, качество на работа;
 •          Изпълнение на цели и показатели, както и постигане на екипна култура, ориентирана към висока ефективност;

 Дейности:

 •          Екипна администрация: атестация на представяне, изготвяне и контрол на планове обучение и подобрение;
 •          Управление на персонални и екипни задачи;
 •          Участие и подпомагане на управление на проекти, включително съвместна работа с координатори на технологични проекти;
 •          Планира капацитета на направлението;
 •          Извършване на pre-sales дейности;
 •          Изготвяне на техническа документация - персонално и екипно, в това число технологични архитектури по различни проекти;
 •          Контрол по изпълнение на вътрешни процедури, в това число процедури по управление на качеството;
 •          Управление на взаимодействието между екипите;
 •          Управление и контрол на качественото изпълнение на технологичните дейности и работа по добри практики;
 •          Активно участие в инициативи, свързани с иновации на технологии, услуги, процеси и др.;
 •          Планиране и отчитане на изпълнението на задачите на седмично, месечно и тримесечно ниво;

Изисквания:

 •          Висше образование в областта на информационните технологии.;
 •          Опит в на подобна позиция – мин. 2г.
 •          Задълбочени познания в инфраструктурни решения базирани на една или повече от следните категории: Microsoft технологии, Cisco solutions, PaloAlto NGFW, Netapp, VMware, HPE server and storage infrastructures;
 •          Опит в създаването на техническа документация;
 •          Владеене на английски (на работно ниво);
 •          За предимство ще се считат следните аспекти:

o    Опит в pre-sales дейности;

o    Опит с работа със системи за управление на клиентски заявки (ticketing) и задачи (task management);

o    Опит в организация за ИТ поддръжка, като и в NOC или SOC;

o    Технологични сертификати.

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!