Ръководител на направление „Софтуерни разработки“

Референтен номер HSD10

 

 В тази роля, Вие имате възможност за:

-          Успешна кариера, свързана с развиване и стимулиране на рентабилен дългосрочен растеж на продажбите на информационни технологии на публичния сектор в България;

-          Пряко да участвате в подготовката и реализацията на най-големите и технологично иновативни проекти в страната, включително проекти свързани с националната сигурност. 

-          Работа в екип с едни от най-опитните професионалисти в ИТ бранша и да развиете своите управленски способности на нови много по-високи нива.  

-          Развивате и мотивиране на екип от софтуерни специалисти.

 Вие сте отговорни за:

-          Участие в определянето на стратегия за развитие на направление „Софтуерни разработки“

-          Оперативното управление на направлението. в т.ч., но не единствено със следните основни функции:

- Планираща – направлението има 6 месечен PNL, търговски план и производствен план. PNL и Търговския план се изготвят от Финансовия Мениджър и търговския директор, а производствения план от Ръководителя на направление СР.

- Организационна – Вие ще отговаряте за създаване на структура и организация на направлението, която да може да изпълни изготвения от вас 6 месечен производствения план

- Кадрова – водите кадровата политика на направлението, като отговаряте (със съдействието на HR мениджъра на СТЕМО) за намирането на необходимите специалисти за изпълнението на производствения план

- Лидерска – коучвате, водите и създавате необходимата атмосфера за работа, като мотивирате и вдъхновявате служителите си. Оценявате работата им и давате необходимата обратна връзка, утвърждавате плановете за кариерно развитие

- Контролна – проверявате и следите за правилното изпълнение на производствения план, вкл. сроковете по фазите на проектите, контролирате производствените процеси по разработка и спазването на процедурите по създадената от вас организация.

- Търговска – заедно с търговската дирекция участвате в процеса на подготовка на офертите на проекти, в които участва направлението

-          Водите технологично развитие на направлението.

-          Контакти с ръководството и с външни организации и клиенти.

 Изисквания за позицията:

-          Подходящо университетско образование;

-          Опит на подобна позиция мин. 3 години;

-          Отлични познания за целия процес на създаване, развитие и поддържане на софтуерен продукт;

-          Отлични познания в съвременни софтуерни технологии – Java, SQL, Spring , BigData, Machine Learning и др.

-          Опит и познания в методологии за управлението на софтуерни проекти и методологии за разработка на софтуер Agile и  Kanban,

-          Умения за работа и мотивация на екипи.

-          Умения за решаване на проблеми, способност за бърза оценка на ситуация и намиране на решение

-          Отлични умения за планиране и организация с възможност за работа по множество задачи

-          Добра организираност и аналитично мислене;

-          Способност за ефективно сътрудничество в променящата се бизнес и технологична среда;

-          Владеене на английски език, говоримо и писмено;

-          Шофьорска книжка.         

Ние ви предлагаме:

-          Да бъдете важна част от мениджърския екип на една от най-големите български ИТ компании.

-          Постоянно развитие в  синхрон с развитието на компанията и постигане на резултатите чрез развиване на нови умения и добавяне на ново качество на продуктите и услугите;

-          Фокус върху резултатите и свобода за постигането им.

-          Да станете част от процеса на взимане на решения в компания, чрез възможността да се правят предложение за подобрение на организацията, процесите, продуктите и услугите;

-          Свобода на мнението, като всеки служител изразява открито и свободно своето мнение, уважавайки и пазейки достойнството на колегите си.

-          Откритост – открито дискутираме всички проблеми и демонстриране само на доказани резултати.

-          Работа на пълен работен ден, атрактивно възнаграждение и бонусна схема обективно отчитаща постигането всички важни показатели от представянето ви

-          Изключително добър пакет от социални придобивки, в т.ч. ваучери за храна, допълнителна здравна застраховка, служебен автомобил и паркомясто, допълнителен отпуск за стаж, подпомагане при новородено дете и други

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!