Сътрудник Екип Help Desk

Референтен номер HD11

Отговорности: Комуникация с клиенти за IT поддръжка, работа със система за приемане, регистриране, класифициране и разрешаване на входящи обаждания, заявки, инциденти и проблеми; наблюдаване, проследяване и контролиране на срокове на заявки, инциденти и проблеми; подпомагане потребителите на информационна система.

 Изисквания: Комуникативност, акуратност, свободна работа с компютър, познания в компютърната техника, умения за работа в екип.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!