Специалист информационни системи

Референтен номер ISC11

Изисквания:
∙ Образование в областта на компютърните технологии и/или добър опит в тази сфера,
∙ Познания за:

Microsoft Windows Server;

MS Windows 7/8/10 (инсталация, поправка и отстраняване на проблеми); Приложни сървъри (IIS, DNS, Exchange, AD, ForeFront );

LAN и WAN мрежи; Виртуализация – VMware, vSphere

Отговорности: Поддръжка на работоспособността на информационните системи, осигуряване сигурността и защитата на информацията, консултиране на служителите в офиса.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!