СТАЖАНТ ПО ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

Референтен номер INT11

Дейности (отговорности):
• Подготовка и въвеждане на първоначални данни в системата (номенклатури и др.) съобразно дефинираните изисквания (задание за конфигуриране / blue print);
• Изготвяне на шаблони на документи и документация (Word) и съобщения за мейл нотификации;
• Подпомагане на клиента при първоначална работа;
• Конфигуриране на софтуерния продукт съобразно дефинираните изисквания (задание за конфигуриране / blue print);

Изисквания:
•  Абстрактно и обектно ориентирано мислене (обекти, атрибути на обекти и връзки м/у тях);
•  Добри аналитични  и комуникационни умения
•  Познания и опит с MS Excel и MS Word;
•  Сръчност, прецизност и концентрация;
•  Познания по SQL и бази данни;
•  Образование в областта на информационните технологии или сходна област.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!