Java Програмист - за офиси София, Варна и Пловдив

Референтен номер JD19-01

Във връзка с разрастването на екипа на „Софтуерната къща” на Стемо, търсим да назначим Java програмисти.

 

Предлагаме

 • Работа с последни технологии, включително и разработка на Cloud базирани приложения;
 • Възможност за бързо развитие и усъвършенстване на натрупаните знания и умения;
 • Конкурентно възнаграждение, съобразено с квалификацията и постигнатите резултати;
 • Възможност за гъвкаво работно време;
 • Възможност за участие в големи и разнообразни проекти с национално значение;
 • Възможност за участие при вземането на решение за избор на архитектура и технологии за реализация на проектите;
 • Работна атмосфера с фокус върху непрекъснато подобрение на процесите и организацията на работа.

 

Изисквания

 • Общи
  • Аналитично мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на проблеми;
  • Общителност, умения за работа в екип и внимание към детайлите;
  • Спомага за развитието на екипа посредством споделяне на умения и знания;
  • Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията, както и бързо и задълбочено усвояване на нови умения и технологии;
  • Владеене на английски език на техническо ниво;
 • Проектиране и разработка на софтуер
  • Обектно-ориентирано програмиране и дизайн;
  • Алгоритми и структури от данни;
  • Шаблони за дизайн (Design Patterns);
  • Разбиране и прилагане на принципите за създаване на качествен код (Code quality);
 • Познания по Java Spring
 • Познания по Java SE / Java EE;
 • Познания по SQL и релационни бази данни;
 • Познания по JavaScript, HTML, CSS.

 

Предимства

 • Участие като Java Програмист в минали проекти.
 • Опит и познания с „cloud-native“ базирани архитектури и технологии (Microservices, MicroProfile, API Gateway, ESB, Kubernetes, Docker);
 • Опит и познания в разработката на web услуги (REST, SOAP);
 • Познания и опит със следните технологии: Spring, Spring Boot, Spring Cloud, Hibernate, SAML / OpenID Connect, ElasticSearch, EJB, JSF/ Prime faces, JPA, JMS, JAAS, JAX-RS, XML/XSLT/JAX-B, Pentaho Reporting, Jackrabbit;
 • Опит с разработка на портални приложения и портлети (LifeRay);
 • Опит и познания с Mobile development (Android);
 • Опит и познания с JavaScript frameworks (jQuery, Angular, React, др.);
 • Опит в използването на Version Control системи (SVN, GitHub);
 • Опит с Java приложни сървъри: Glassfish, JBoss, WebLogic;
 • Познания и опит с PL/SQL;
 • Опит с някоя от следните бази данни: Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL;
 • Опит с NoSQL бази данни (MongoDB или др.);
 • Опит в разработката на автоматизирани тестове с JUnit;
 • Опит в използването на среди за разработка (IntelliJ Idea);
 • Опит в използването на Build & CI/CD системи (Maven, Jenkins, Nexus);
 • Опит в провеждането на Code Review и други техники, свързани с повишаване на качеството;
 • Опит с прилагането на Agile и/или Scrum практики.

 

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!