Младши инженер/консулант периферна техника

Референтен номер JEPR1

Изисквания: Общи познания по устройството и принципи на действие на печатната и сканираща техника, познания в инсталацията на драйвери и софтуер за работа на устройствата, както и настройки за мрежовата им свързаност, работен английски език, комуникативност, желание за усъвършенстване, умения за работа в екип, шофьорска книжка.

Отговорности: Участие в разработване и изпълнение на ИТ услуги и проекти, непрекъснато запознаване с новите периферни продукти, характеристиките им и технологиите, консултиране на търговския персонал и клиентите.

Предишен опит на работа с продуктите на HP, Cannon, Xerox и Lexmark – предимство;

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!