.Net Developer

Референтен номер ND19-01

Във връзка с разрастването на екипа на „Софтуерната къща” на Стемо, търсим да назначим .Net програмисти.

 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 •          Работа с последни технологии (.Net Core), вкл. и разработка на Cloud приложения (Azure);
 •          Работа по проекти в областта на IoT / SCADA, Machine Learning, BI и др.
 •          Възможност за бързо развитие и усъвършенстване на натрупаните знания и умения;
 •          Конкурентно възнаграждение, съобразено с квалификацията и постигнатите резултати;
 •          Възможност за гъвкаво работно време;
 •          Възможност за участие в големи и разнообразни проекти с национално значение;
 •          Възможност за участие при вземането на решение за избор на архитектура и технологии за реализация на проектите;
 •          Работна атмосфера с фокус върху непрекъснато подобрение на процесите и организацията на работа.

ИЗИСКВАНИЯ

 •          Общи:
  • o    Аналитично мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на проблеми;
  • o    Общителност, умения за работа в екип и внимание към детайлите;
  • o    Спомага за развитието на екипа посредством споделяне на умения и знания;
  • o    Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията, както и бързо и задълбочено усвояване на нови умения и технологии;
  • o    Владеене на английски език на техническо ниво;
 •          Проектиране и разработка на софтуер:
  • o    Обектно-ориентирано програмиране и дизайн;
  • o    Алгоритми и структури от данни;
  • o    Шаблони за дизайн (Design Patterns);
  • o    Разбиране и прилагане на принципите за създаване на качествен код (Code quality);
 •          Познания по C# / .Net;
 •          Познания по SQL и релационни бази данни;
 •          Познания по JavaScript, HTML, CSS.

 ПРЕДИМСТВА

 •          Участие като .Net Програмист в предишни проекти;
 •          Опит и познания в разработката на web услуги (REST, SOAP);
 •          Опит и познания с .NET Core;
 •          Опит и познания с ASP .Net Core (MVC, Web API, Signal R);
 •          Опит и познания с Persistence Layer (Entity Framework Core, Dapper, NoSQL);
 •          Опит с Cloud технологии (Azure, App Service, Serverless code, ML, IoT) и „cloud-native“ базирани архитектури (Microservices, ESB);
 •          Опит и познания с MS BI stack (Reporting Services, Integration Services, Analysis Services), Microsoft SQL Server, Power BI;
 •          Опит и познания с Mobile development (Xamarin);
 •          Опит и познания с JavaScript frameworks (jQuery, Angular, React, др.);
 •          Опит в разработката на Unit тестове (NUnit, др.);
 •          Опит в използването на Team Foundation Server, CI/CD;
 •          Опит и познания с SharePoint и/или MS CRM / Dynamics 365;
 •          Опит в провеждането на Code Review и прилагане на техники за повишаване на качеството;
 •          Опит с прилагането на Agile и/или Scrum практики.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!