ПРИСЕЙЛС КОНСУЛТАНТ СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ/РЕШЕНИЯ

Референтен номер PSW10

Отговорности:

-             Участва в определянето на стратегията на компанията по отношение на софтуерни разработки;

-             Планира и прогнозира продажбите за софтуерни разработки;

-             Активно търси и разработва нови бизнес възможности за софтуерни разработки и подпомага проактивно търговския екип за спечелване на сделки;

-             Участва с водеща роля в разработването на проектни предложения, технически предложения и оферти за софтуерни разработки;

-             Определя стратегия за техническо решение при разработването на предложение за софтуерна разработка;

-             Познава продуктовите линии на стратегическите партньори на компанията в областта на софтуерната разработка;

-             При разработване на собствени софтуерни продукти, участва като "собственик на продукта" (product owner).

Изисквания:

Специфични:

-             Добри познания в областта на софтуерните продукти и технологии;

-             Познания и опит в областта на софтуерния инженеринг;

-             Познания и опит в областта на бизнес анализа;

-             Познания и опит в областта на управлението на проекти;

-             Да бъде информиран за текущото състояние на софтуерния бранш в България и по света – технологии, продукти, тенденции и др.;

Общи:

-             Умения за създаване на приоритети и да работи ефективно, внимание към детайлите;

-             Умения за работа в динамична сред и адаптивност;

-             Умения за работа в екип;

-             Работен английски език.

Предимства:

-             Образование в областта на софтуерните технологии;

-             Предишен опит в присейлс позиция;

-             Шофьорска книжка.

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!