Присейлс консултант - Мрежи и Комуникации

Референтен номер PSC11

Изисквания: Университетско образование в областта на информационните технологии, познаване на продуктовото портфолио на Cisco Systems за мрежови решения, технически сертификат Cisco CCNA, опит с конфигуриране на мрежови продукти на Cisco Systems

За предимство се считат: опит и сертификация в сферата на мрежовата сигурност, технически сертификат CCNP Enterprise, опит с технологии за контейнеризация и/или опит със софтуерно-дефинирани мрежи

Отговорности: Проектиране, консултиране и внедряване на комуникационни решения и технологии

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!