СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

Референтен номер QA11

Във връзка с разрастването на екипа на „Софтуерната къща” на Стемо, търсим да назначим Специалист качествен контрол (Quality control specialist).

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 •          Възможност за бързо развитие и усъвършенстване на натрупаните знания и умения;
 •          Работа по проекти в областта на IoT, SCADA, Machine Learning, BI, както и Cloud базирани приложения;
 •          Възможност за участие в големи, разнообразни и обществено значими проекти;
 •          Възможност за гъвкаво работно време и отдалечена работа;
 •          Възможност за участие в обучения и семинари;
 •          Съдействие от компанията за сертифициране на служителите;
 •          Конкурентно възнаграждение, съобразено с квалификацията, уменията и постигнатите резултати;
 •          Работна атмосфера с фокус върху непрекъснато подобрение на процесите и организацията на работа;

 

ОТГОВОРНОСТИ

 •          Ревизиране и анализиране на функционалната спецификация на продукта;
 •          Изготвяне на оценка за извършване на всички видове дейности, свързани с тестовия процес;
 •          Идентифициране, разработване и участие в ревизирането на тестови сценарии и случаи;
 •          Прилагане на процедури за откриване и проследяемост на дефекти;
 •          Откриване на несъответствия и дефекти в тествания софтуер и рапортуването им в съответните системи;
 •          Участие в подготовката на тестови данни;
 •          Провеждане на следните видове тестове: Manual functional testing, Integration testing, Re-testing, Regression testing, Acceptance testing, Usability testing, Load and Performance testing;
 •          Изпълнение на автоматизирани тестове и тестови скриптове и анализиране на резултатите;
 •          Подпомагане на програмистите в установяването и локализирането на откритите проблеми;

 

ИЗИСКВАНИЯ

Общи:

 •          Силни аналитични умения, логическо мислене и способност за намиране на оригинални и ефикасни решения на проблеми;
 •          Общителност и умения за работа в екип;
 •          Внимание към детайлите;
 •          Спомага за развитието на екипа посредством споделяне на умения и знания;
 •          Желание за постигане на високи резултати и постоянно повишаване на квалификацията, както и бързо и задълбочено усвояване на нови умения и технологии;
 •          Ориентация към качеството и стремеж за усъвършенстване;
 •          Владеене на английски език на техническо ниво;
 •          Образование в областта на информационните технологии;

Специфични:

 •          Oпит в областта на софтуерното тестване и тестване на уеб приложения;
 •          Добро познаване на методологиите за тестване на софтуер ;
 •          Добро познаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер;
 •          Задълбочено разбиране на видовете тестове и тяхното предназначение;
 •          Способност за откриване, докладване и проследяване на дефекти;
 •          Идентифициране и разработване на тестови сценарии и стъпки;
 •          Умения за задълбочено разбиране на изискванията на потребителите (функционална и техническа спецификация) и приложната област на разработваните информационни системи;
 •          Добри познания по SQL
 •          Интерес в областта на автоматизираното тестване;
 •          Фундаментални познания в областта на програмирането, алгоритмите, уеб услуги и бази данни;

 

ПРЕДИМСТВА

 •          Опит при планиране на тестовия процес (стратегия и план за тестване);
 •          Опит със създаване на автоматизирани тестове със Selenium WebDriver;
 •          Опит с инструменти за тестване на натоварване, производителност и сигурност (penetration tests);
 •          Опит при работа с инструментални среди за управление на тестовия процес: MS Test Manager, TestLink или други подобни;
 •          Опит при работа с инструментални среди за управление на задачи: Jira, TFS;
 •          Приложими сертификати (напр. ISTQB FL или др.);
 •          Опит с прилагането на Scrum или др. Agile практики.

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!