SAP Logistics консултант

Референтен номер SAPLG11

Role purpose

 •   Customizing and implementation of SAP SD, SAP MM, SAP WM or other SAP Finance functionalities
 •   Check and control SAP Logistics solutions
 •   Responsible for the business processes documentation, fine tuning, general maintenance and support
 •   Preparation of blueprint, migration of master data, transaction configuration and integration tests
 •   Technical implementation, testing and business team training
 •   Provide the detailed functional specifications after go life
 •   Guarantee that the procedures remain usable and consistent in real live situation and propose enhancements if needed

 

We offer

 •   Project-oriented job
 •   Dynamic environment
 •   Young and friendly team
 •   Possibility to develop your career
 •   Extensive company trainings – both theoretical and on-the-job
 •   Competitive remuneration package


Requirements

 •   University degree in Business Management, Economics or Computer Science
 •   Proven extensive abilities and success with the SAP projects
 •   Knowledge and experience of at least two SAP Logistics modules
 •   S/4HANA knowledge and experience will be considered an advantage
 •   At least four years of experience as a SAP consultant
 •   Fluency in English language
 •   Ability to work in a team
 •   Self-organized and dedicated individual

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!