SAP Logistics Консултант

Референтен номер SAPLG11

Role purpose

 • Customizing and implementation of SAP SD, SAP MM, SAP WM or other SAP Finance functionalities
 • Check and control SAP Logistics solutions
 • Responsible for the business processes documentation, fine tuning, general maintenance and support
 • Preparation of blueprint, migration of master data, transaction configuration and integration tests
 • Technical implementation, testing and business team training
 • Provide the detailed functional specifications after go life
 • Guarantee that the procedures remain usable and consistent in real live situation and propose enhancements if needed

 

We offer

 • Project-oriented job
 • Dynamic environment
 • Young and friendly team
 • Possibility to develop your career
 • Extensive company trainings – both theoretical and on-the-job
 • Competitive remuneration package


Requirements

 • University degree in Business Management, Economics or Computer Science
 • Proven extensive abilities and success with the SAP projects
 • Knowledge and experience of at least two SAP Logistics modules
 • S/4HANA knowledge and experience will be considered an advantage
 • At least four years of experience as a SAP consultant
 • Fluency in English language
 • Ability to work in a team
 • Self-organized and dedicated individual

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!