Senior Android Developer

Референтен номер SA10

Seniour .NET Engineer with Xamarin

 

What will you do?

 • Research and implement new functionalities and features
 • Actively participates in clearing technical and functional details
 • Fix challenging bugs
 • Write clean, maintainable, and readable code
 • Write unit tests
 • Participate in code reviews
 • Work closely with other team members, BA, QA and support engineers

What  will you need?

 • Solid experience with .NET and C#
 • Solid knowledge of software design principles
 • Ability to meet deadlines and commit to team goals
 • Experience with Xamarin
 • Experience with native mobile development will be considered as an advantage
 • Experience with XAML will be considered as an advantage
 • Good written and verbal English
 • Analytical and problem solving skills

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!