Старши SAP Finance консултант

Референтен номер SAP12

In order to respond to the dynamic business requirements, we are looking for experienced team members for the roles of Senior SAP FI, Senior SAP CO or other Senior SAP Finance Consultants.

 

Role purpose

 •   Customizing and implementation of SAP FI, SAP CO or other SAP Finance functionalities
 •   Check and control SAP Finance solutions
 •   Responsible for the business processes documentation, fine tuning, general maintenance and support
 •   Preparation of blueprint, migration of master data, transaction configuration and integration tests
 •   Technical implementation, testing and business team training
 •   Provide the detailed functional specifications after go life
 •   Guarantee that the procedures remain usable and consistent in real live situation and propose enhancements if needed

 

We offer

 •   Project-oriented job
 •   Dynamic environment
 •   Young and friendly team
 •   Possibility to develop your career
 •   Extensive company trainings – both theoretical and on-the-job
 •   Competitive remuneration package


Requirements

 •   University degree in Business Management, Economics or Computer Science
 •   Proven extensive abilities and success with the SAP projects
 •   Knowledge and experience of at least two SAP Finance modules
 •   S/4HANA knowledge and experience will be considered an advantage
 •   At least four years of experience as a SAP consultant
 •   Fluency in English language
 •   Ability to work in a team
 •   Self-organized and dedicated individual

 

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!