СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Референтен номер SA11

Изисквания:

  • Образование в областта на компютърните технологии и/или добър опит в тази сфера,
  • Познания за:

­      Microsoft Windows Server инсталация, настройване, отстраняване на проблеми, backup and recovery и т.н.

­      MS Windows 7/8/10 (инсталация, поправка и отстраняване на проблеми)

­      Приложни сървъри (IIS, DNS, Exchange, AD, ForeFront )

­      LAN и WAN мрежи

  • Умения в областта на виртуализацията – работа с VMware, vSphere
  • Опит с процедури и софтуер за backup,
  • Работа със дискови масиви (EVA, 3PAR)

 Отговорности: Поддръжка на работоспособността на информационните системи, осигуряване сигурността и защитата на информацията, консултиране на служителите в офиса.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!