Системен администратор / отдалечена поддръжка

Референтен номер SARS10

Отговорности

 •          Предоставяне на качествена отдалечена ИТ поддръжка за клиенти на Стемо Технологични услуги;
 •          Ефективна комуникация с клиенти и отстраняване на различни проблеми;
 •          Участие в процеси свързани със системната администрация на инфраструктурни услуги и крайни потребители, в това число и хардуер;
 •          Участие в процеси свързани с наблюдение, автоматизация, планирани и регулярни дейности;

 

Дейности

 •          Изпълнение на регулярни задачи за наблюдение и проверка на състояние и функционалност на различни ИТ системи по установени процедури;
 •          Работа с обекти в Активна директория, Azure Active Directory и Exchange Online;
 •          Конфигуриране на потребители в мейл сървър Microsoft Exchange;
 •          Управление на права върху споделени папки и файлови сървъри и бекъп задачи;
 •          Инсталация на операционни системи и приложения;
 •          Конфигурация и управление на потребителски профили;
 •          Отстраняване на проблеми на крайни потребители, свързани с работа с операционна системи (Windows) и различни приложения;
 •          Управление на антивирусна програма;
 •          Участие в mass rollout проекти за инсталация, конфигурация и/или актуализация на операционни системи и приложения;
 •          Конфигуриране на основни мрежови настройки на различни устройства по установени процедури;
 •          Работа със системи за отдалечена поддръжка;
 •          Подпомагане на инвентаризационни дейности за поддържане на CMDB.  

Отчетност и взаимодействие (reporting)

 •          Рапортува на Тийм лидера на екип технологична поддръжка и консултантски услуги и отчита работата си ежедневно и ежеседмично;
 •          Работи в тясно сътрудничество със сътрудници от екип Хелп деск, фийлд инженери, както и с инженери и консултанти от II и III ниво на поддръжка;
 •          Работи с крайни клиенти чрез различни канали - мейл, телефон, системи за конферентна комуникация.

 

Изисквания

 •          Образование в областта на информационните технологии;
 •          Познаване и опит с Windows Desktop, Windows Server, Microsoft Exchange Azure Active Directory, Активна директория, PC хардуер, мрежови технологии и протоколи.
 •          За предимство ще се считат следните аспекти:

o    Предишен опит като системен администратор;

o    Опит при работа с клиенти (директна и/или дистанционна);

o    Опит с виртуализационни платформи Hyper-V и VMware;

o    Опит в работата с бекъп системи;

o    Опит в работата със системи за наблюдение и/или работа в NOC или SOC;

o    Технически сертификати;

o    Познания в скриптови езици - PowerShell, Python, Shell Script или други;

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!