Системен инженер / Консултант - Server & Storage

Референтен номер 044

Населено място: София, Стара Загора


Отговорности:

 • Инсталиране, конфигуриране на Servers & Storage системи;
 • Познаване на новите Servers & Storage продукти и технологии;
 • Участие в подготовката и изпълнението на ИТ проекти;
 • Консултиране на търговския персонал и клиентите;
 • Поддържане контактите със свързаните с позицията отдели на компанията.

Изисквания:

 • Университетско образование;
 • Задълбочени познания в компютърната техника и софтуер;
 • Опит на подобна позиция или в работата със Servers & Storage системи;
 • Технически сертификати в областта на Servers & Storage системи;
 • Работен английски език;
 • Комуникативност;
 • Желание за усъвършенстване;
 • Умения за работа в екип;
 • Шофьорска книжка.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!