ТИЙМ ЛИДЕР ПРИСЕЙЛС ЕКИП ПЕРСОНАЛНИ РЕШЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА ПЕЧАТ

Референтен номер TM123

Изисквания: Университетско образование, задълбочени познания в компютърната техника, опит на подобна позиция или в работата с персонални и преносими компютри и решения за печат, технически и търговски сертификати в областта, работен английски език, комуникативност, желание за усъвършенстване, умения за работа в екип, шофьорска книжка.

 Отговорности: Създава организация, планира и контролира дейността на екипа; работи активно за развитие на продуктовите линии за които отговаря екипа, като създава възможности за продажба; комуникира и преговаря с доставчиците /вендорите/, договаря специални цени и подкрепа; технически и търговски презентации, подготовка на технически оферти и документации; непрекъснато запознаване с новите продукти, характеристиките им и технологиите; участие в разработване на ИТ проекти, консултиране на търговския персонал и клиентите.

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!