ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНСУЛТАНТ - СЪРВЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Референтен номер TCSS001

Описание на позицията

СТЕМО е производител и системен интегратор на информационни системи и ИТ решения, който работи повече от 30 години на българския пазар. В нашата философия изповядваме - качество, уважение, иновативност, съпричастност и използване на най-добри практики за управление с цел да постигнем максимална удовлетвореност за нашите клиенти, които са най-големите държавни и частни компании, финансови институции, държавна и общинска администрация, както и образователните институции на България.  

За офиса си в София, търсим опитен технологичен консултант с фокус в дизайнa и продажбите на сървърна инфраструктура.

 Идеалният кандидат има задълбочени познания за сървърни системи и масиви за съхранение на данни. Натрупал е няколко години опит в проектирането и/или внедряването на сървърна инфраструктура и решения за съхранение на данни. Притежава способности за разбиране на клиентските нужди и адресирането им с конкретни технически решения от портфолиото на СТЕМО. Желае да надгради своите технически познания и комуникационни умения.

 В тази роля, Вие имате възможност за:

-          Да развивате успешна кариера, свързана с иновативни технологични решения.

-          Пряко да участвате в дизайна и продажбата на най-големите и технологично иновативни проекти в България, включително в проекти от национално значение. 

-          Да работите в екип с eдни от най-опитните ИТ професионалисти и да развиете своите технически компетенции.  

-          Да консултирате пряко нашите клиенти, да им помагате да реализират нови бизнес ползи и да бъдете част на техния устойчив растеж.

 Вие сте отговорни за:

-          Запознаване с изискванията на клиентите и идентифициране на техните очаквания;

-          Дефиниране на конкретен обхват на клиентското запитване;

-          Избор на технологично решение, което е най-подходящо за съответния бизнес казус;

-          Проектиране и специфициране на физически и виртуални сървърни инфраструктури, решения за съхранения на данни и софтуер за бекъп и репликация;

-          Изготвяне на техническо описание за предложените решения;

-          Участие в процеса по оразмеряване на необходимите услуги по инсталация, конфигурация, тестване, въвеждане в експлоатация и поддръжка;

-          Представяне на изготвените технически решения пред клиентите;

-          Техническо консултиране на клиентите и на търговците в компанията;

-          Постоянно запознаване с новите технологии и продукти в областта на сървърни решения, масиви за съхранение на данни и системен софтуер;

-          Покриване на сертификационни изисквания в съответствие с индивидуален план за развитие;

 Изисквания за позицията:

-          Образование в областта на информационните технологии е предимство;

-          Задълбочени познания за сървърни системи и масиви за съхранение на данни;

-          Познания за софтуери за виртуализация и решения за бекъп;

-          3 години опит за проектиране и/или внедряване на сървърна инфраструктура;

-          Добра организираност и аналитично мислене;

-          Отлични комуникационни и презентационни умения;

-          Желание за постоянно професионално развитие и споделяне на знания с колегите;

-          Владеене на английски език

-          Предимство са технически сертификати за сървърни системи и масиви за съхранение на данни от HPE, NetApp, Fujitsu и/или Dell/EMC.

-          Предимство са технически сертификати от VMware и Veeam.

 Ние ви предлагаме:

-          Да бъдете важна част от екипа на една от най-големите български ИТ компании и да получите възможност за успешна, дългосрочна ИТ кариера.

-          Постоянно развитие в синхрон с постигането на поставените цели и придобиване на нови знания и умения;

-          Фокус върху резултатите и свобода за постигането им.

-          Обективно оценяване резултатите от работата, а когато те не са постигнати критичност към уменията и представянето, но никога към личността на служителите;

-          Подкрепа и съпричастност, чрез прилагане на правила и инструкции, които помагат работата и представянето ви, а не ги ограничават;

-          Да станете част от процеса на взимане на решения в компанията, чрез възможността да се правят предложение за подобрение на организацията, процесите, продуктите и услугите;

-          Свобода на мнението, като всеки служител изразява открито и свободно своето мнение, уважавайки и пазейки достойнството на колегите си.

-          Открито да дискутираме всички предизвикателства и казуси;

-          Работа на пълен работен ден, атрактивно възнаграждение и бонусна схема, обективно отчитаща всички ключови показатели от представянето ви

-          Добър пакет от социални придобивки, включително ваучери за храна, допълнителен отпуск за стаж, подпомагане при новородено дете и др.

-          Възможност за дистанционна работа

-          Модерен офис, срещу Mall Paradise, непосредствено до спирка на метрото

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!