Стажантски програми

Референтен номер 789

В СТЕМО ООД е създадена и функционира стажантска програма "ВЕЧЕ СЪМ В СТЕМО!".

Стажантската програма е предназначена за студенти, които са завършили поне втората година на обучението си по бакалавърски или магистърски програми, по специалности в областта на информационните технологии, и които са мотивирани да придобият умения, знания и опит.

Програмата предвижда възможност на добре представили се стажанти да се предложи постоянна работа в компанията.

Предлагат се работни места за стажанти в направленията Софтуерни разработки, Бизнес решения, Технологични услуги и Търговски отдели във филиалите на СТЕМО, на различни позиции като:

  • програмисти;
  • софтуерни и хардуерни специалисти;
  • търговски специалисти;
  • младши консултанти и др.

За различните позиции, кандидатите трябва да отговарят на специфични изисквания. Първоначалният подбор на кандидат-стажантите се извършва чрез тест за оценка на знанията и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

  • мотивационно писмо;
  • автобиография;
  • актуална снимка.

Представете документите на адреса на съответния офис или ги изпратете на e-mail адрес jobs@stemo.bg.

Ще се радваме да се присъедините към нашия звезден екип! Успех!

Кандидатствайте за позицията

Максимален размер на файл - 2MB

Разрешени файлови формати - pdf, word, odt, zip

С отбелязване на това поле заявявам, в качеството ми на лице, кандидатстващо по публикувана обява за работа на интернет сайта www.stemo.bg, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на подбора на персонал в дружеството.

 

Давам изричното си съгласие, в случай че не бъда нает на трудово/гражданско правоотношение в СТЕМО ЕООД, същото да предоставя моите лични данни на трети лица в Република България, Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, включително в трети страни с цел сключване на трудов/граждански договор с тези трети лица;

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ЕООД за срок от 2 (две) години.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!