Мисия, визия и ценности

Мисия

Ние прокарваме пътя. Работим дръзновено, упорито и професионално, за да сме полезни на клиентите, като им предоставяме висококачествени продукти и услуги в областта на информационните технологии. Ние сме убедени, че това ще осигури необходимото развитие на компанията, за да служи на хората в нея, клиентите и обществото.

Като организация, постигнала лидерски позиции в областта на информационните технологии и висок обществен престиж, считаме за наш дълг да подчиняваме всяко свое действие на тази мисия, да пазим и развиваме постигнатото.

 

Визия

Ние проектираме, внедряваме, управляваме, оптимизираме, поддържаме технологиите, които имат силата да променят настоящето в полза на хората. Нашата посока е бъдещето, прогреса и развитието, проектирани в ясното разбиране за отговорностите, които носим пред своите служители, клиентите, партньорите и обществото.

 

Ценности

Нашата ценностна система обхваща Клиентите, Хората в компанията, Партньорите, Продуктите и услугите, Информационните технологии, Околната среда, Обществото и всички важни фактори, определящи възможностите на компанията да се възобновява и развива:

 

Клиентите

Удовлетвореността на клиентите и техния просперитет са основа на нашия успех. Винаги се стремим да им осигуряваме най-добрите условия и възможности да използват предимствата, които предоставят съвременните информационни технологии, да реализират целите си, да намалят разходите, повишат производителността и ефективността си, да бъдат конкурентни и успешни.

 

Хората в компанията

Търсим и избираме честни и отговорни хора, добри професионалисти. Полагаме грижи, да бъдат вдъхновени, мотивирани и удовлетворени от работата си и средата, в която се трудят.

 

Партньорите

Партнираме с най-големите световни компании в нашия бизнес. Стремим се да бъдем добри като тях - да прилагаме техните стандарти за качество и професионализъм в работата си. Затова разчитат на нас.

 

Продуктите и услугите

Качествени и надеждни продукти от водещи световни производители, професионални услуги в областта на информационните технологии, гарантиращи успеха на нашите клиенти.

 

Информационните технологии

Нашият фокус, сила и призвание.

 

Околната среда

Ние сме отговорни граждани, за който природата има значение. Вярваме, че информационните технологии спомагат за изграждане на устойчива човешка общност, която е способна да се възобновява, като пази и подобрява околната среда.

 

Обществото

Стремим се да бъдем пример за обществото, уважаваме всички човешки ценности и очакваме открито и честно отношение към нас.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!