Новини

02.11.2018

СТЕМО поднови статуса си на златен партньор на Cisco

СТЕМО защити златното си партньорство и покри отново строгите стандарти на Cisco.

12.10.2018

i-Batt: СТЕМО и БАН разработват иновативна облакова система за интелигентно управление на акумулатори

Проекта се осъществява по програмата ОПИК, процедура BG16RFOP002-1.005. Разработване на продуктови и производствени иновации.

01.10.2018

Облачна CRM управлява връзките с клиенти на „Агрополихим“

Нуждата от мобилност, достъпност и по-добра отчетност насочва отдел „Агрохимия и почвознание“ към Dynamics 365

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!