СТЕМО включи SAP Hybris в портфолиото си от софтуерни продукти

07.03.2016

SAP Hybris предоставя професионални средства за управление на данните за клиенти, контекстно-направлявани маркетингови инструменти и унифицирани търговски процеси за всички канали за продажби.

Постоянно нараства броят на търговските канали, от които купувачите могат да избират - онлайн магазини, социални медии, търговски вериги, магазини и др. Едновременно с това, клиентите очакват да имат възможност да пазаруват безпроблемно, достъпвайки качествена информация и услуги, независимо от точката на контакт. Многоканалната търговия помага на компаниите да хармонизират и оптимизират ангажираността на клиентите по всички направления и да създават персонализирано за всеки клиент изживяване. В резултат, се повишават продажбите и се засилва лоялността на клиентите.

В отговор на новите изисквания на пазара, СТЕМО непрекъснато разширява експертизата и продуктовото си портфолио, и вече предлага на своите клиенти SAP Hybris – единствено по рода си решение, което обхваща всички търговски процеси, на всички нива, по всички канали.

SAP Hybris е многоканално търговско решение, което помага на компаниите да таргетират и да осъществяват по-добри връзки с клиентите си, където и да се намират те. Докато пазарите непрекъснато се променят, компаниите имат възможност да предоставят на клиентите си консистентна информация и значимо за тях преживяване – чрез всяка точка на контакт, по всяко време.

 Hybris Overview

 

Какво предлагаме?

Продукти за управление на търговията

SAP Hybris решенията са сред топ-софтуерните платформи за търговия в световен мащаб. Техните B2B (Business-to-Business) и B2C (Business-to-Consumer) търговски приложения включват функционалности като: Офериране на всяка точка на контакт с клиента; Управление на продуктовото съдържание (също познато като Управление на Основни данни или Управление на Продуктова информация); Управление на поръчки; Hybris маркетинг, Търсене и мърчандайзинг и др.

В своята основа SAP Hybris позволява двустранна връзка с даден клиент на всяка точка на контакт. Софтуерът помага да се интегрира цялата дигитална и физическа информация за клиента от всяка точка, в една-единствена платформа, включително от онлайн магазини, мобилни приложения, физически точки на продажба, контактни/кол центрове, социални медии и др. Независимо от индустрията, с помощта на SAP Hybris всяка компания може да създава контекстуално, персонализирано и релевантно за клиента преживяване, което да увеличи многократно лоялността и продажбите.

Може да се каже, че SAP Hybris е единственото търговско решение, от което се нуждае една компания. Базирано е на модулна и отворена архитектура, което удовлетворява търговските потребности на компаниите на всички нива и позволява да се използва самостоятелно или да се интегрира с различни SAP решения или други външни системи.

 Hybris - architecture and technology


Hybris B2C

Консистентното и персонализирано преживяване изненадва и очарова потребителите. Това засилва лоялността и води до повишаване на продажбите. Приложението Hybris B2C е едно цялостно, многоканално търговско решение, което позволява на компаниите да изграждат изключителни взаимоотношения със своите клиенти, по всички точки за контакт – физически или дигитални.

Hybris - B2C Commerce

Съвременният потребител е постоянно свързан. Средностатистическият консуматор работи с минимум три свързани мобилни устройства, използва интернет по няколко пъти на ден, поне от три физически точки през деня – на работа, в колата, вкъщи. Тази постоянна свързаност създава голямо предизвикателство за B2C брандовете. Потребителите проучват продуктите и услугите онлайн, в магазини, свързват се с кол центрове, купуват онлайн и т.н. Тези потребители очакват консистентна информация и контекстуално преживяване, които да ги съпровождат през всички етапи на покупката и на всяка точка за връзка.

Hybris B2C дава възможност на компаниите да предложат именно това иновативно преживяване за своите клиенти.


Hybris B2B

B2B купувачите очакват същите преживявания по всички канали, които получават и като потребители. Hybris предоставя на B2B потребителите най-добрите B2C уеб-сайтове, с богата функционалност и персонализация, която максимизира лоялността и печалбата.

Hybris - B2B


Повече от половината B2B купувачи в цял свят очакват да правят 50% от покупките си онлайн в следващите три години. Подобно на крайните потребители, те очакват консистентни преживявания по всички канали, както и 24/7 възможност за достъп до услуги и точна информация. Бизнес клиентите вече не приемат липсата на свързаност между различните търговски канали, нито неточности в данните.

Hybris B2B Commerce помага на компаниите да се адаптират към променящите се нужди на бизнес клиентите си. Софтуерът е създаден, така че да поддържа дори най-сложната B2B среда. С помощта на приложението, фирмите могат да предлагат на своите клиенти, постоянни възможности за покупка, независимо от сложността на бек-енд системите, както и на всеки етап от процеса по закупуване.


Hybris Управление на продуктово съдържание

Потребителите се нуждаят от информация, снимки, видео, продуктови демонстрации и др. по всички точки на контакт. Модулът Hybris Управление на продуктово съдържание, единствено по рода си решение и лидер в областта на продуктовите каталози, позволява на компаниите да управляват процесите по създаване, управление и публикуване на ценна продуктова информация.

Hybris -  Product Content Management 


Модулът предоставя възможност за събиране на информацията, която е пръсната в различни системи в предприятието, както и тя да бъде управлявана, актуализирана и публикувана. Hybris Управление на продуктово съдържание предоставя среда сътрудничество на продуктовите мениджъри, маркетолозите и специалистите по ценообразуване. Модулът позволява актуализирането да се постига със скоростта на бизнеса – в рамките на часове, а не дни или седмици. С пълна продуктова и бизнес информация, събрана на едно място, фирмите могат да предоставят на своите клиенти безпроблемна и постоянна връзка по всички канали, както и да лансират бързо и лесно нови продукти на пазара.


Hybris Управление на поръчки при многоканалната търговия

Вашите клиенти желаят да контролират процеса на създаване на поръчки. Те очакват бърза доставка, различни варианти за изпълнение, които да отговарят на нуждите им и възможност да правят рекламации по най-удобния за тях начин. Hybris Управление на поръчки предоставя централизиран изглед на цялата информация за всички поръчки, така че клиентите могат да създават, получават и връщат поръчки, чрез който канал те си изберат.

 Hybris - Order Management


Модулът унифицира всички процеси на поръчване по всички канали. Клиент-ориентираното решение допълва бекофис логиката, като събира всички поръчки от множество системи, канали и точки за контакт с клиента.

Hybris Управление на поръчки дава на компаниите безпрецедентна ловкост при създаването на нови партньорства, създаване на пакетни оферти и унифициране на множество ERP системи, без обичайните зависимости, които могат да ви забавят.Тази иновация се превръща в основно конкурентно предимство за компаниите.


Hybris Маркетинг

Hybris Маркетинг е решение, което позволява осъществяване на контекстуален маркетинг в реално време.

Hybris - Marketing


При традиционните маркетингови кампании фирмите се затрудняват с ангажираността и свързаността на индивидуалния клиент, тъй като им липсва основната информация за това, което клиента иска и от което се нуждае, като лансират безразборни съобщения до масите.

Решението Hybris Маркетинг позволява да се развие по-дълбоко разбиране за клиентите, да се разбере какво са правили, какво може да направят и най-важното – какво правят в момента. Решението позволява натрупване на знания за индивидуалното поведение на всеки клиент в реално време и използването им, за да се достави индивидуално преживяване за всеки клиент по всички канали.


Hybris Фактуриране

Hybris Фактуриране помага на компаниите да създадат иновативни бизнес модели, като дава възможност за абонаментни или базирани на потреблението услуги в реално време. Компаниите могат да споделят приходите със своите партньори в собствена бизнес мрежа, както и да ускорят процеса по управление на приходите с големи обеми.

Hybris Фактуриране е сериозно конкурентно предимство, тъй като позволява фирмите да предлагат ориентирани към клиентите абонаментни оферти, да се възползват ефективно от динамичните пазарни възможности с помощта на бърза актуализация на цените, както и да постигнат висока ефективност при управлението на фактурите и приходите, благодарение на приложението, което интегрира целия процес от поръчката до плащането. B2B и B2C решението включва управление на абонаментни поръчки, таксуване, симулация на цени, фактуриране, управление на клиентски финанси, медиация и контрол на услугите. SAP Hybris модулът за фактуриране дава цялостен поглед и прозрачност на целия процес от край до край – от управление на връзките с клиенти до отчитане на приходите.

Hybris - Billing

Hybris Cloud for Sales

Продавайте умно. Навсякъде.

Само SAP Hybris Cloud for Sales може да даде възможност на вашия търговски екип да използва анализи, които спомагат за бързо приключване на сделките. Време е да отговорите на нуждите на съвременните "дигитални" клиенти. Cloud for Sales ще ви помогне да надхвърлите възможностите на CRM и да създадете взаимоотношения, които клиентите ще обикнат.

Hybris - Cloud for Sales

В среда на постоянно развиващ се бизнес, промяната е норма. Продажбите може да се случват навсякъде, по всяко време. Новата цел е да сте винаги в крак с клиента. Необходими са нови начини да бъдете адекватни и завладяваща всеки ден. Ето защо е създаден SAP Hybris Cloud for Sales, за да осигури предимства на вашия търговски екип в този винаги променящ се към ново свят.

Не просто съхранявайте данни, използвайте ги адекватно във вашата търговска дейност. Всеки търговец знае, че затварянето на сделка изисква отдаденост към детайла. SAP Hybris Cloud for Sales управлява данни от вашите операции, превръщайки ги в практични анализи, съдържащти полезна информация за клиентите, където и когато е необходимо.

Новата бизнес логика е такава, че може да бъде наречена "мислене от миналото към бъдещето". Hybris Cloud for Sales взима информация от натрупаните данни за клиента от бек-офиса, като я предоставя по подходящ начин на екипа за продажби на предната линия. Навън, на полето на продажбите, между уеб и мобилност, вашите хора ще знаят на кого да направят предложение, от какво той има нужда и как да успеят да затворят сделката.

 

SAP Hybris Service Solutions

Услугите винаги са били онова нещо, чрез което оживявате вашия бранд и изпълнявате вашите обещания.

Hybris - Service Solutions

Те са моментът, в който покупките се превръщат в лоялност, ентусиазмът в страст. Днес, услугите започват дори преди продажбата - вие трябва да сте консултант, инструктор, гуру, който винаги да помага да се оформи потребителското поведение и преживяване.

Има толкова много движещи се части в тази нова и сложна връзка, проектирана и създадена в SAP Hybris Service Solutions, за да ви направят топ доставчик на услуги.

В тази ера, когато всички непрекъснато са online, репутацията, която сте градили с години, може да бъде унищожена за няколко мига. Затова вие трябва да управлявате и доставяте безпроблемно и непрекъснато сервизна поддръжка, която е толкова добра, колкото и самите продукти. SAP Hybris може да ви помогне да предоставяте услуги, които получават 5-звезди навсякъде - от въвеждащото продуктово представяне, до виртуалните градски площади на социалните медии.

Изпълнени по правилен начин, клиентските услуги изграждат вашия бранд чрез всеки контакт и взаимодействие. SAP Hybris Service Solutions ви позволяват да унифицирате вашия подход по интелигентен начин, създавайки възможности клиентите да посрещнат нуждите и очакванията си, да комуникират директно с вашия персонал и да управлявате персонализирани взаимодействия.

Допълнителна информация за SAP Hybris на: http://www.hybris.com/en/

 

--------------------

СТЕМО е златен сертифициран партньор на SAP и разполага с високо-квалифициран екип от сертифицирани консултанти по внедряване и поддръжка, програмисти и бизнес анализатори, които осигуряват на своите клиенти цялостни решения за оптимизиране на бизнес процесите и управление на бизнеса.

 

Сподели

Последни новини

20.03.2023

СТЕМО с нов офис в Стара Загора

СТЕМО има нов офис в Стара Загора

22.02.2023

ИАМА приключи проект за изграждане на национална инфраструктура за морско наблюдение

ИАМА изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение, базирано на Общата среда за обмен на информация (CISE)

10.11.2022

СТЕМО е генералeн спонсор на форума SAP Winning Tomorrow

СТЕМО представи проекта за внедряване на SAP S/4HANA в Топлофикация София на форума SAP Winning Tomorrow.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!