Херти развива SAP ERP системата си с ново мобилно приложение

21.08.2017

Г-н Захариев, разкажете за създаването на фирмата и пътя, който тя измина, за да се превърне от микропредприятие в компания в топ 10 в света в производството на капачки.

Когато се обърна назад и си припомням първите стъпки в бизнеса, осъзнавам колко дълъг път сме извървели до настоящия момент. Херти е основана през 1993 година като ново предприятие в сферата на опаковките, специализиращо в производството на алуминиеви винтови капачки. Решението дойде като на шега, след като разбрахме, че в България няма такова производство. Всяка година инвестирахме в нови машини, нови пазари и в обучение на персонала. Сега сме публична компания с 5 дъщерни фирми в Европа. Продаваме нашите продукти в 54 различни държави по света на 6 континента. Наши клиенти са водещи световни производители на високоалкохолни напитки и вина, минерални води, зехтин и фармацевтични продукти. Над 85% от продукцията ни се изнася.

 

Кои бяха основните предизвикателства, които трябваше да преодолеете и как стигнахте до решението да внедрите интегрирана SAP ERP система?

Следвайки своите цели, компанията се нуждаеше от средство за интегрирано управление на бизнеса. Основните нужди, които наложиха избора на SAP ERP, бяха:

  • Изграждане на единна работна среда, която обхваща всички бизнес процеси на фирмата;
  • Гарантиране на висока надеждност на данните;
  • Своевременна обработка на получаваната информация;
  • Достъп до детайлна информация в реално време за нуждите на управлението и контрола на бизнес процесите в компанията.

 

Защо избрахте именно SAP ERP като решение?

Избрахме да се доверим на Стемо ООД, утвърдена комнапия в областта на системната инграция и дългогодишен партньор на SAP. Екипа от SAP консултанти успя много добре да усети нашите процеси и наложи добро темпо в изпълнението на проекта.
Спряхме се на SAP ERP като внедреното решение, базирано на SAP Best Practices e Baseline Package V1.603. Обхванахме всички бизнес процеси по планиране и управление на производството, поддръжка и управление на съоръжения, управление на качество, управление на материално и инструментално стопанство, управление на складови пространства, обслужване на търговската дейност, разработване на нови продукти, обслужване на дейности по доставка и логистика, финансово счетоводство и контролинг, управление на проекти.

С цел оптимизиране на оперативната дейност в процеса по управление на производството бе реализиран интерфейс с отделните производствени машини за управление на производствения график и автоматично отчитане на производствените операции и резултати, отчетени в контролерите по машини. В системата са реализирани интерфейси към няколко системи за он-лайн банкиране, както и интерфейс с оперативна система за ТРЗ.

 

Какви основни ползи отчитате след като вече близо 2 години използвате SAP системата?

Ползите, които Херти отчита след внедряването на SAP ERP са основно в постигането на пълна автоматизация при планирането на производството; следене на етапите на производство за поръчка в реално време; ускоряване на производствените процеси, посредством оптимизация на натоварването на производствените мощности; Подобрено планиране на доставките на суровини с цел избягване на ситуация „неналичност“ /out of stock/; Подобряване на калкулацията на разходите и формирането себестойността на продукцията; Получаване на информация за залежалите стоки и незавършено производство; Подобряване на управлението на складови наличности за суровини, материали, продукция;

 

Как планирате да развиете системата и отново ли ще се доверите на Стемо?

В момента тече процес по автоматизация на новия ни склад Експедиция. Новите процеси по автоматизация са тясно обвързани с бизнес-процесите в SAP Warehouse Management - модул, който вече активно използваме в компанията. Планираме използването на мобилни handheld устройства при товаро-разтоварната дейност по клетките в склада. За реализацията на проекта отново се доверяваме на Стемо, разчитаме на тяхната експертиза, експедитивност и качество на изпълнение. Като ефект от реализацията очакваме оптимизация на разположението на палетите в склада, намаляване на времето за обработка на всяка поръчка, което като цяло ще доведе до повишаване на ефективността.

 

 

Сподели

Последни новини

18.08.2020

Fujitsu инсталира най-бързата суперкомпютърна технология в света в Университета в Регенсбург, Германия

Университет в Регенсбург, Германия е първия европейски потребител на Fujitsu PRIMEHPC FX700, базиран на нова технология, която е в основата на най-бързия суперкомпютър в света, Fugaku, съвместно разработен от Fujitsu и японския център за изчислителни науки RIKEN

23.07.2020

Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”.

02.07.2020

Японският суперкомпютър Fugaku, разработен от RIKEN и Fujitsu бе обявен за най-бързия суперкомпютър в света

На 22 юни 2020, на международната конференция за високопроизводителни изчисления “ISC High Performance 2020 Digital”, японският суперкомпютър Fugaku, съвместно разработен от RIKEN и Fujitsu, бе обявен за най-бързия суперкомпютър в света, оглавявайки класациите на ТOP500, HPCG, Graph500.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!