Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

23.07.2020

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Проектът включва  съвместна разработка на компютърно управляема система от двупосочни клапани, снабдени с датчици за отчитане на стойностите на зарядното напрежение, силата на тока, температурата и вътрешноклетъчното налягане, и софтуер за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

С разработката е постигната основната цел на проекта - ефективно използване на акумулатори, чрез интелигентна облакова система за мониторинг на състоянието им и интелигентно управление на тяхната експлоатация. Проведените дългосрочни тестове на акумулаторите чрез електрохимични изпитания и анализи с иновативната система показаха, че използването на системата значително удължава експлоатационният срок на батерийните станции, изградени от оловни батерии.

Изпитанията на системата показаха, че тя е напълно конкурентноспособна спрямо другите съществуващи и предлагани на пазара технологии и системи за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

Системата може да се използва в различни приложения като батерийни станции за акумулиране на електрическа енергия, получена от възобновяеми източници на енергия, батерийни станции за приложения в телекомуникациите, батерийни станции към центрове за събиране на информация, приложения към зарядни станции за електрически автомобили, батерийни станции за енергонезависими и хибридни промишлени и жилищни сгради, батерийни станции за резервно захранване и буфериране към производители на електроенергия от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и др.

Сподели

Последни новини

01.10.2020

СТЕМО е един от партньорите на конференцията за киберсигурност Sofia SyberSec 2020

СТЕМО е един от партньорите на конференцията за киберсигурност Sofia SyberSec 2020

18.08.2020

Fujitsu инсталира най-бързата суперкомпютърна технология в света в Университета в Регенсбург, Германия

Университет в Регенсбург, Германия е първия европейски потребител на Fujitsu PRIMEHPC FX700, базиран на нова технология, която е в основата на най-бързия суперкомпютър в света, Fugaku, съвместно разработен от Fujitsu и японския център за изчислителни науки RIKEN

23.07.2020

Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!