Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

23.07.2020

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Проектът включва  съвместна разработка на компютърно управляема система от двупосочни клапани, снабдени с датчици за отчитане на стойностите на зарядното напрежение, силата на тока, температурата и вътрешноклетъчното налягане, и софтуер за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

С разработката е постигната основната цел на проекта - ефективно използване на акумулатори, чрез интелигентна облакова система за мониторинг на състоянието им и интелигентно управление на тяхната експлоатация. Проведените дългосрочни тестове на акумулаторите чрез електрохимични изпитания и анализи с иновативната система показаха, че използването на системата значително удължава експлоатационният срок на батерийните станции, изградени от оловни батерии.

Изпитанията на системата показаха, че тя е напълно конкурентноспособна спрямо другите съществуващи и предлагани на пазара технологии и системи за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

Системата може да се използва в различни приложения като батерийни станции за акумулиране на електрическа енергия, получена от възобновяеми източници на енергия, батерийни станции за приложения в телекомуникациите, батерийни станции към центрове за събиране на информация, приложения към зарядни станции за електрически автомобили, батерийни станции за енергонезависими и хибридни промишлени и жилищни сгради, батерийни станции за резервно захранване и буфериране към производители на електроенергия от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и др.

Сподели

Последни новини

30.05.2022

СТЕМО получи от Xerox престижно отличие "Партньор на годината 2021"

СТЕМО получи от XEROX престижно отличие - „Партньор на годината 2021“

24.03.2022

СТЕМО е ПЛАТИНЕН Партньор на Dell

СТЕМО е Платинен Партньор на Dell

16.03.2022

СТЕМО подписа договор за внедряване на решение SAP S/4HANA с МАКСКОМ ЕООД

СТЕМО подписа договор за внедряване на решение SAP S/4HANA с МАКСКОМ ЕООД

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!