Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

23.07.2020

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Проектът включва  съвместна разработка на компютърно управляема система от двупосочни клапани, снабдени с датчици за отчитане на стойностите на зарядното напрежение, силата на тока, температурата и вътрешноклетъчното налягане, и софтуер за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

С разработката е постигната основната цел на проекта - ефективно използване на акумулатори, чрез интелигентна облакова система за мониторинг на състоянието им и интелигентно управление на тяхната експлоатация. Проведените дългосрочни тестове на акумулаторите чрез електрохимични изпитания и анализи с иновативната система показаха, че използването на системата значително удължава експлоатационният срок на батерийните станции, изградени от оловни батерии.

Изпитанията на системата показаха, че тя е напълно конкурентноспособна спрямо другите съществуващи и предлагани на пазара технологии и системи за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

Системата може да се използва в различни приложения като батерийни станции за акумулиране на електрическа енергия, получена от възобновяеми източници на енергия, батерийни станции за приложения в телекомуникациите, батерийни станции към центрове за събиране на информация, приложения към зарядни станции за електрически автомобили, батерийни станции за енергонезависими и хибридни промишлени и жилищни сгради, батерийни станции за резервно захранване и буфериране към производители на електроенергия от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и др.

Сподели

Последни новини

10.11.2022

СТЕМО е генералeн спонсор на форума SAP Winning Tomorrow

СТЕМО представи проекта за внедряване на SAP S/4HANA в Топлофикация София на форума SAP Winning Tomorrow.

19.10.2022

СТЕМО участва в XI Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН INNO 2022

В началото на октомври 2022 в Боровец се проведе XI Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН INNO 2022, с основен организатор Лесотехнически Университет – София, в която участва СТЕМО.

14.09.2022

Нови възможности за хибридна работа: бърза, гъвкава, ориентирана към бъдещето мрежа

В корпоративния кампус или далече извън него, новите иновации на Cisco дават тласък на новата вълна от продуктивност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!