Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

23.07.2020

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Проектът включва  съвместна разработка на компютърно управляема система от двупосочни клапани, снабдени с датчици за отчитане на стойностите на зарядното напрежение, силата на тока, температурата и вътрешноклетъчното налягане, и софтуер за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

С разработката е постигната основната цел на проекта - ефективно използване на акумулатори, чрез интелигентна облакова система за мониторинг на състоянието им и интелигентно управление на тяхната експлоатация. Проведените дългосрочни тестове на акумулаторите чрез електрохимични изпитания и анализи с иновативната система показаха, че използването на системата значително удължава експлоатационният срок на батерийните станции, изградени от оловни батерии.

Изпитанията на системата показаха, че тя е напълно конкурентноспособна спрямо другите съществуващи и предлагани на пазара технологии и системи за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

Системата може да се използва в различни приложения като батерийни станции за акумулиране на електрическа енергия, получена от възобновяеми източници на енергия, батерийни станции за приложения в телекомуникациите, батерийни станции към центрове за събиране на информация, приложения към зарядни станции за електрически автомобили, батерийни станции за енергонезависими и хибридни промишлени и жилищни сгради, батерийни станции за резервно захранване и буфериране към производители на електроенергия от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и др.

Сподели

Последни новини

15.10.2021

СТЕМО разработи унифицирани системи за управление бизнеса на малки и средни търговски и производствени предприятия върху SAP S/HANA

SAP екипът на СТЕМО разработи готови пакетни решения, с които всяка бизнес или производствена организация могат да се превърнат в интелигентно предприятие.

28.07.2021

СТЕМО премина успешен одит за внедряване на стандарта ISO 27701:2019

СТЕМО премина успешен одит от Lloyd's Register за внедряване на стандарта ISO 27701:2019

21.05.2021

Ролята на защитната стена от следващо поколениe

Защитните стени от следващо поколение (Next Generation Firewall) са системи, които разширяват нивата на защита между Layer 4 и Layer 7. Те предоставят средства за идентифициране и ограничаване на заплахи и опасна комуникация дори в криптиран трафик, но освен това могат да разпознават контекста на преноса на данни.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!