Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

23.07.2020

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Проектът включва  съвместна разработка на компютърно управляема система от двупосочни клапани, снабдени с датчици за отчитане на стойностите на зарядното напрежение, силата на тока, температурата и вътрешноклетъчното налягане, и софтуер за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

С разработката е постигната основната цел на проекта - ефективно използване на акумулатори, чрез интелигентна облакова система за мониторинг на състоянието им и интелигентно управление на тяхната експлоатация. Проведените дългосрочни тестове на акумулаторите чрез електрохимични изпитания и анализи с иновативната система показаха, че използването на системата значително удължава експлоатационният срок на батерийните станции, изградени от оловни батерии.

Изпитанията на системата показаха, че тя е напълно конкурентноспособна спрямо другите съществуващи и предлагани на пазара технологии и системи за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори.

Системата може да се използва в различни приложения като батерийни станции за акумулиране на електрическа енергия, получена от възобновяеми източници на енергия, батерийни станции за приложения в телекомуникациите, батерийни станции към центрове за събиране на информация, приложения към зарядни станции за електрически автомобили, батерийни станции за енергонезависими и хибридни промишлени и жилищни сгради, батерийни станции за резервно захранване и буфериране към производители на електроенергия от АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и др.

Сподели

Последни новини

20.03.2023

СТЕМО с нов офис в Стара Загора

СТЕМО има нов офис в Стара Загора

22.02.2023

ИАМА приключи проект за изграждане на национална инфраструктура за морско наблюдение

ИАМА изгради национална инфраструктура за интегрирано морско наблюдение, базирано на Общата среда за обмен на информация (CISE)

10.11.2022

СТЕМО е генералeн спонсор на форума SAP Winning Tomorrow

СТЕМО представи проекта за внедряване на SAP S/4HANA в Топлофикация София на форума SAP Winning Tomorrow.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!