СТЕМО внедри интегрирана система за планиране и управление на ресурсите в Walltopia

11.04.2016

Walltopia е световен лидер в производството на изкуствени стени за катерене, като от 2012 г. насам разширява портфолиото си със съоръжения за развлекателната индустрия. Компанията е основана в България през 1998 г. и до момента е изградила над 1500 проекта, в 50 държави, на 6 континента. През годините Walltopia е отличена с много награди, сред които първа награда на сп. Forbes България в категория „Развитие на бизнеса”, Иновативно предприятие на годината през 2012, а през 2015 компанията е избрана за инвеститор на годината в категория „Иновативен бизнес“ от Българска Агенция за Инвестиции.

Walltopia има търговски офиси в България, САЩ, Канада, Австрия, Германия, Малайзия и Русия. Компанията разполага с екип от над 500 професионалисти и най-голям производствен капацитет в рамките на индустрията, като през 2016 е планирано да отворят врати още две производствени бази на компанията, една в с. Божурище и една в гр. Летница.

Постоянното разширяване на бизнеса, както и инвестициите в различни иновации, доведоха до необходимостта от интегрирана система за управление и планиране на ресурсите. До този момент компанията е работила с вътрешно разработена система, която обаче не обхваща всички процеси. Липсата на обща система, която да обхваща всички направления в основната дейност на фирмата беше сред мотивите, наложили внедряване на система като SAP ERP. Заедно с екипа от консултанти на СТЕМО, Walltopia успешно анализира основните проблеми и определи ключовите цели, които трябваше да бъдат постигнати от новата система за управление.

Основен фокус беше необходимостта от обединяване на данните, като стъпка към автоматизиране на процеса по финансова консолидация. Документoоборотът на Walltopia надхвърля 10 000 първични счетоводни документа на месец, на повече от 10 чужди езика. Благодарение на SAP ERP, проследяването, контролът и управлението на документите се извършва с 30% по-малко ресурси. Търговските и производствени процеси също бяха обхванати в анализа, в резултат на което беше дефинирана нуждата от промяна на методите за управление на складовите наличности и оптимизиране процеса на доставка на материали. Поддържането на адекватни складови наличности е решаващо за ефективното опериране на компанията, а със софтуерното решение на SAP, складът с над 10 000 артикула се поддържа оптимално. Подобно на повечето проекти по внедряване на автоматизирани софтуерни решения в холдингови структури или свързани юридически лица, и тук интеграцията на съществуващите софтуери в групата компании на Walltopia беше основен приоритет, както и предоставянето на по-богат инструментариум за анализ на приходите и разходите по проекти.

От началото на 2016 г. 112 от служителите на Walltopia работят продуктивно с интегрираната система за планиране и управление на ресурсите – SAP ERP. Над 180 проекта на компанията са изцяло обхванати чрез системата. Бяха внедрени модули „Управление на Финансово Счетоводство“, „Контролинг“, Управление на Материалното стопанство“, „Управление на Продажби и Дистрибуция“, „Управление на производство по рецепти“, „Управление на проекти”, „Отчети“, Интерфейси със съществуващите в компанията софтуерни системи. В хода на проекта бяха обхванати 4 юридически лица – Walltopia, HRT, Climbmat, Adventure Facility Concepts & Management.

SAP ERP предоставя единен източник на информация в реално време, както и еднократно въвеждане и избягване на дублирането на данни. Беше минимизирано времето за анализ, благодарение на нтеграцията между отделните компании, както и интеграцията с външни системи. В резултат на успешната имплементация на системата, беше автоматизиран и оптимизиран потока на плащания към доставчици. Новата интегрирана система за управление и планиране на ресурсите предоставя цялостен поглед над процесите в организацията и възможности за различни типове мениджърски анализи.

Благодарение на експертния екип от SAP консултанти на СТЕМО, проектът беше завършен в рамките на предварително договорения срок и бяха постигнати поставените цели.

Сподели

Последни новини

18.08.2020

Fujitsu инсталира най-бързата суперкомпютърна технология в света в Университета в Регенсбург, Германия

Университет в Регенсбург, Германия е първия европейски потребител на Fujitsu PRIMEHPC FX700, базиран на нова технология, която е в основата на най-бързия суперкомпютър в света, Fugaku, съвместно разработен от Fujitsu и японския център за изчислителни науки RIKEN

23.07.2020

Съвместно с БАН, СТЕМО разработи система за интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори

СТЕМО ООД и Института по Електрохимия и Енергийни системи ”Акад. Евгени Будевски” при БАН приключиха проект BG16RGOP002-1.005-0108 ”Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”.

02.07.2020

Японският суперкомпютър Fugaku, разработен от RIKEN и Fujitsu бе обявен за най-бързия суперкомпютър в света

На 22 юни 2020, на международната конференция за високопроизводителни изчисления “ISC High Performance 2020 Digital”, японският суперкомпютър Fugaku, съвместно разработен от RIKEN и Fujitsu, бе обявен за най-бързия суперкомпютър в света, оглавявайки класациите на ТOP500, HPCG, Graph500.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!