Технологични проекти

Проекти, реализирани от Дирекция "Технологични услуги" на СТЕМО.

28.04.2009

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Доразвиване на информационната система „Национална база от данни за пазара на труда и Европейския социален фонд“. Изграждане на комуникационна инфраструктура с цел постигане на резервирана, сигурна комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems.

24.03.2009

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внедряване на централизирано управление на потребителите Microsoft Active Directory Services.

31.07.2011

АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане на комуникационна инфраструктура (LAN, WAN, WLAN), базирана на технологиите на Cisco Systems.

30.06.2009

ТРАКИЙСКИ СКАЛИ

Изграждане на цялостна комуникационна инфраструктура - LAN, WLAN, Security и IPT мрежа, базирана на технологиите на Cisco Systems.

26.11.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инсталация на мрежово оборудване по проект „Доставка на ЦУАТЦ и активно мрежово оборудване за обект 314“.

05.11.2010

ЕГЕ ГРУП

Проектиране, изграждане и поддръжка на комплексни информационни системи.

08.06.2011

Г4С СЕКЮЪР СЪЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ

Изграждане на сигурни канали за обмен на информация и въвеждане на IP базирана гласова комуникация в офисите и между тях.

11.05.2012

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ БОП

Ускоряване на бързодействието и подобряване на комуникацията между дирекциите с цел намаляване на разходите за командировки и транспортиране.

27.05.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Инсталиране, настройка и конфигуриране на сървърните системи, участващи в изграждането на интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги.

31.07.2012

ПРЕСТИЖ-96

Имплементация на активна директория и имейл услуги.

18.02.2009

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Изграждане на високо-надеждна виртуална сървърна инфраструктура, гарантираща непрекъснатост на информационните потоци в Главна дирекция на Гранична полиция и 6 Регионални дирекции в страната.

31.07.2011

АКТАВИС

Миграция към единна домейн инфраструктура на всички сайтове в държавите, където Актавис има свои подразделения.

31.07.2014

БИОВЕТ

Повишаване на нивото на активната директория. Инсталация и конфигуриране на виртуални машини, Promote/Demote на домейн контролери. Миграция на DHCP. Миграция на Exchange Server.

01.06.2014

ЕКОНТ ЕКСПРЕС

Изграждане на WAN VPN комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems.

31.05.2013

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА

Миграция на имейл система към Exchange Server 2013 и инсталация на бекъп решение, конфигурирано с Veam Backup and Replication 6.5

31.07.2013

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ

Миграция на съществуващ контактен център, базиран на технологиите на Cisco Systems.

15.07.2014

МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ

Изграждане на комуникационна инфраструктура (LAN,WLAN), базирана на технологиите на Cisco Systems.

31.01.2013

РЕЗОН

Изграждане на сървърна виртуална инфраструктура базирана на технологиите на VMware и хардуера на HP.

31.08.2013

ЛИБХЕР

Изграждане на метро-клъстер, решение за възстановяване при авария с цел намаляване на непредвидения престой. на базата на хардуер на NetApp.

31.07.2012

ПРЕСТИЖ 96

Изграждане на отказоустойчива сървърна инфраструктура, имейл система, терминални и файлови услуги базирани на Microsoft.

31.10.2012

ИА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Внедряване на система за обединени комуникации Microsoft Lync Server 2013.

22.07.2016

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Изграждане на видеконферентни системи за интерактивно обучение.

19.02.2019

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура

12.04.2019

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

SAN инфраструктура

08.02.2019

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Надграждане и разширение на ИТ инфраструктурата

24.04.2019

ТЕЛУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Миграция и инсталация на сървърно, мрежово, сторидж и защитно оборудване

29.10.2019

БМФ ПОРТ БУРГАС

Изграждане на сайт за възстановяване при бедствия и аварии

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!