АГЕНЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

03.12.2006

Доставка, адаптиране и внедряване на специализиран за дейността на агенцията приложен софтуер по проект „Обновяване на технологичната среда в Агенция за финансово разузнаване”, предназначен за подпомагане на следствените дейности, автоматизиран анализ на информация и разследване на взаимно свързани случаи, както и графичен софтуерен продукт за визуализиране и анализ на следствена информация. Доставка на сървър и лицензи. Обучение.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Програмен продукт „Управление на риска”. Разработка, инсталиране и интегриране на програмен продукт, предназначен за подпомагане протичането на процеса по управление на риска в Националната агенция за приходите, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучение на специалисти.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!