ИА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

18.08.2013

ИА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
CERT BULGARIA - НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Програмен продукт „Управление на риска”. Разработка, инсталиране и интегриране на програмен продукт, предназначен за подпомагане протичането на процеса по управление на риска в Националната агенция за приходите, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучение на специалисти.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!