КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

26.03.2010

Електронен регистър на администраторите на лични данни. Доставка, инсталиране и интегриране на софтуер и хардуер, изграждане на Електронен регистър на Администраторите на лични данни – еРАЛД, интегриране с външни системи и регистри, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучения на специалисти.

Проекти от същата категория

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!