КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

26.03.2010

Електронен регистър на администраторите на лични данни. Доставка, инсталиране и интегриране на софтуер и хардуер, изграждане на Електронен регистър на Администраторите на лични данни – еРАЛД, интегриране с външни системи и регистри, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучения на специалисти.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Програмен продукт „Управление на риска”. Разработка, инсталиране и интегриране на програмен продукт, предназначен за подпомагане протичането на процеса по управление на риска в Националната агенция за приходите, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучение на специалисти.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!