МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

11.07.2007

Изграждане на информационна система за управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Консултантски услуги за подпомагане на работата, експлоатацията и бъдещото развитие на ИС за управление на оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Проекти от същата категория

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!