МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

30.04.2008

Анализ, проектиране, разработване и внедряване на две независими информационни системи - „Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали” и „Лицензиране, регистрация и издаване на разрешителни за търговски сделки с прекурсори”.

Проекти от същата категория

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!