МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

07.10.2010

Разработка, инсталиране и интегриране на управленска информационна система (УИС), предназначена за подпомагане на процеса на управление на оперативни програми, съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, който е част от ЕСФ.

Проекти от същата категория

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!