МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

16.02.2007

Проектиране, разработка и внедряване на информационна система за превенция и противодействие на корупцията по проект „Укрепване капацитета на Антикорупционната комисия за противодействие на корупцията в държавната администрация и съдебната система”. Доставка на хардуер и стандартен софтуер, необходими за работа на системата.

Проекти от същата категория

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!