МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

20.12.2010

МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Пилотен проект е-Правителство - „Интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги”. Проектиране, разработка и внедряване на единна среда за обмен на документи, реализация на електронни услуги, PKI, консултации.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Програмен продукт „Управление на риска”. Разработка, инсталиране и интегриране на програмен продукт, предназначен за подпомагане протичането на процеса по управление на риска в Националната агенция за приходите, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучение на специалисти.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!