МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

28.12.2010

Мобилно решение за проверка на лични документи и граничен контрол. Доставка, инсталиране и интегриране на мобилна система за достъп до централизираните автоматизирани информационни системи на МВР чрез използване на ТЕТРА мрежата. Осигуряване на възможност за проверка на лица по железопътния транспорт през ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево и за проверки на втора линия в граничната зона на външни граници. Поддръжка и обучение на специалисти.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд. Реинженеринг и внедряване на територията на страната на Национална база данни за пазара на труда и Европейски социален фонд (НБДПТЕСФ).

КОМИСИЯ ПО ДОСИЕТА

Централизиран архив. Проектиране, разработване и внедряване на специализирана информационна система, за нуждите на дирекция „Архив” и отдел САК.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Програмен продукт „Управление на риска”. Разработка, инсталиране и интегриране на програмен продукт, предназначен за подпомагане протичането на процеса по управление на риска в Националната агенция за приходите, както и предоставяне на съпътстващи услуги и обучение на специалисти.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!