АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

28.04.2009

Изграждане на комуникационна инфраструктура с цел постигане на резервирана, сигурна комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems.

 

Агенция по Заетостта Изграждане на комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems. Доразвиване на информационната система „Национална база от данни за пазара на труда и Европейския социален фонд“

Клиент: Агенция по Заетостта

Индустрия: Държавна администрация

Решение: CISCO IP/SEC VPN TUNNELS, SITE TO SITE VPN, CISCO FIREWALL, REMOTE ACCESS

Партньори на Стемо: Cisco Systems

Решение: В партньорство със СТЕМО ООД, Агенция по заетостта изгради сигурна национална комуникационна система посредством криптирани виртуални частни мрежи. Системата се състои от централа, девет регионални звена и принадлежащите им ДБТ и филиали. Трафикът минаващ през отделните точки е обединен в централно звено, намиращо се в София. Всяко едно звено може да бъде самостоятелно спрямо останалите в системата, изграждайки един криптиран тунел към централата и съответния брой VPN тунели към принадлежащите му бюра по труда и филиали.

Ползи:

 • достъп до ресурсите на Агенция по Заетостта чрез изграждане на сигурна криптирана връзка;
 • резервираност на връзката за отдалечен достъп;
 • скалируем и оторизиран достъп както на локално, така и на централно ниво;
 • сСъздаване на възможност за отдалечен достъп до вътрешнофирмени ресурси за служители на Агенция по Заетостта.

CSICO SYSTEMS

Бизнес нужди: Агенция по Заетостта се нуждаеше от изграждане на комуникационна система, посредством която да осъществява сигурна и надеждна криптирана връзка между централата и девет регионални звена.

Решение: CISCO IP/SEC VPN TUNNELS, SITE TO SITE VPN, CISCO FIREWALL, REMOTE ACCESS

В партньорство със СТЕМО ООД, Агенция по заетостта изгради сигурна национална комуникационна система посредством криптирани виртуални частни мрежи. Системата се състои от централа, девет регионални звена и принадлежащите им ДБТ и филиали. Трафикът минаващ през отделните точки е обединен в централно звено, намиращо се в София. Всяко едно звено може да бъде самостоятелно спрямо останалите в системата, изграждайки един криптиран тунел към централата и съответния брой VPN тунели към принадлежащите му бюра по труда и филиали.

Ползи:

 • достъп до ресурсите на Агенция по Заетостта чрез изграждане на сигурна криптирана връзка;
 • резервираност на връзката за отдалечен достъп;
 • скалируем и оторизиран достъп както на локално, така и на централно ниво;
 • сСъздаване на възможност за отдалечен достъп до вътрешнофирмени ресурси за служители на Агенция по Заетостта.

Компоненти на решението: CISCO 2800 series routers

Хардуер: CISCO HW

Софтуер: CISCO IOS

Услуги:

 • конфигуриране на VPN тунели от всяко ДРЗС до централния сайт в София
 • конфигуриране на статични VPN тунели от всяко ДБТ до съответното ДРСЗ
 • изграждане и конфигуриране на VPN – сървъри за отдалечен достъп
 • конфигуриране на статични маршрути от отделните звена и подзвена
 • конфигуриране на софтуерни защитни стени

Проекти от същата категория

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внедряване на централизирано управление на потребителите Microsoft Active Directory Services.

АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане на комуникационна инфраструктура (LAN, WAN, WLAN), базирана на технологиите на Cisco Systems.

ТРАКИЙСКИ СКАЛИ

Изграждане на цялостна комуникационна инфраструктура - LAN, WLAN, Security и IPT мрежа, базирана на технологиите на Cisco Systems.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!