МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

22.07.2016

Изграждане на видеоконферентни системи за интерактивно обучение, позволяващи едновременно провеждане на лекции, демонстрации, изпити  в различни зали, аули, филиали, интерактивно създаване и предаване на съдържание, запис и публикуване на лекционен материал, по-добра комуникация и взаимодействие между различните звена на университета и ред други предимства.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Доразвиване на информационната система „Национална база от данни за пазара на труда и Европейския социален фонд“. Изграждане на комуникационна инфраструктура с цел постигане на резервирана, сигурна комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внедряване на централизирано управление на потребителите Microsoft Active Directory Services.

АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане на комуникационна инфраструктура (LAN, WAN, WLAN), базирана на технологиите на Cisco Systems.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!