МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

08.02.2019

Доставка на хардуерно и софтуерно оборудване за надграждане и разширение на ИТ инфраструктурата на МЗХГ. Консултантски услуги по анализ на виртуална инфраструктура, препоръки и оптимизация, препоръки за подобрения в бекъп решение.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Доразвиване на информационната система „Национална база от данни за пазара на труда и Европейския социален фонд“. Изграждане на комуникационна инфраструктура с цел постигане на резервирана, сигурна комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внедряване на централизирано управление на потребителите Microsoft Active Directory Services.

АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане на комуникационна инфраструктура (LAN, WAN, WLAN), базирана на технологиите на Cisco Systems.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!