ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

24.03.2009

Внедряване на централизирано управление на потребителите Microsoft Active Directory Services.

Проекти от същата категория

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Доразвиване на информационната система „Национална база от данни за пазара на труда и Европейския социален фонд“. Изграждане на комуникационна инфраструктура с цел постигане на резервирана, сигурна комуникационна инфраструктура, базирана на технологиите на Cisco Systems.

АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане на комуникационна инфраструктура (LAN, WAN, WLAN), базирана на технологиите на Cisco Systems.

ТРАКИЙСКИ СКАЛИ

Изграждане на цялостна комуникационна инфраструктура - LAN, WLAN, Security и IPT мрежа, базирана на технологиите на Cisco Systems.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!