Квалификация

Нашите специалисти са едни от най-добрите в областта на информационните технологии. Те притежават над 1000 технически и търговски сертификата, които покриват сертификационните програми на водещи световни производители:

 

HPЕ, HP, Cisco Systems, SAP, Microsoft, NetApp, Oracle, VMware, Citrix, Veeam, Fujitsu, Toshiba, Canon, Xerox, Lexmark, Epson, D-Link, LG, Samsung, BenQ, APC, Eaton, ESET, Novell, Tyco, R&M, Kerpen и др.

 

Професионалната подготовка на специалистите на СТЕМО е първостепенен фактор за качеството на тяхната работа и удовлетвореността на клиентите. Ние отдаваме изключително значение на професионалната квалификация на персонала, като инвестираме значителни средства за развитието и усъвършенстването й. Всички служители на СТЕМО редовно участват в различни програми за обучение, в т.ч. за изграждане на умения за идентифициране и удовлетворяване изискванията и нуждите на клиентите.

Европейски Социален Фонд

НП Развитие на човешките ресурси

 

СТЕМО ООД изпълнява проект: „Осигуряване на възможност за специфични обучения в СТЕМО ООД” по Договор № BG05M9OP001-1.022-0033-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по ОП Развитие на човешките ресурси на стойност: 312 520.00 лв., от които 132 821.00 лв. европейско и 23 439.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 50%. Срокът на изпълнение на проекта е 15 месеца, до 15.08.2019 г.

Общата цел на проекта е да се повиши производителността и качеството на труда, като се създават условия за устойчива заетост, чрез повишаване квалификацията и способностите на ключови в СТЕМО ООД позиции, чрез включване на съответните специалисти в специфични за работното място обучения.

 

 

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!