Регистрация

За допълнителна информация и заявки за регистрация за курсове на Учебния център:

Форма за регистрация

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на компютърна и офис техника, изграждане на нови или разширяване на съществуващи информационни системи, SAP ERP и бизнес услуги, софтуерни, управляеми, консултантски, технологични и облачни услуги, системна интеграция, обучение и сертификация, поддръжка и директен маркетинг.

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация, относно продукти и кампании на СТЕМО ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на СТЕМО ООД.

 

Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД:

  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до СТЕМО ООД, подписано от мен и подадено до адреса на СТЕМО ООД в гр. Габрово 5300, ул. Николаевска 48;
  • Правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на dataprivacy@stemo.bg;
  • Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от СТЕМО ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.  

 

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям свободно и доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание създаденото от мен съобщение във формата за изпращане на съобщение да не бъде изпратено на СТЕМО ООД.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!