Регистрация

За допълнителна информация и заявки за регистрация за курсове на Учебния център:

Форма за регистрация

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие СТЕМО ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на компютърна и офис техника, изграждане на нови или разширяване на съществуващи информационни системи, SAP ERP и бизнес услуги, софтуерни, управляеми, консултантски, технологични и облачни услуги, системна интеграция, обучение и сертификация, поддръжка и директен маркетинг.

 

Предоставените лични данни ще се съхраняват в СТЕМО ООД за срок от 2 (две) години.

 

Декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация, относно продукти и кампании на СТЕМО ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на СТЕМО ООД.

 

Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД:

  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до СТЕМО ООД, подписано от мен и подадено до адреса на СТЕМО ООД в гр. Габрово 5300, ул. Николаевска 48;
  • Правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на dataprivacy@stemo.bg;
  • Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от СТЕМО ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.  

 

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям свободно и доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание създаденото от мен съобщение във формата за изпращане на съобщение да не бъде изпратено на СТЕМО ООД.

 

Научете повече за нашата Политика за поверителност.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!