Бизнес услуги

Бизнес консултантите на СТЕМО могат да ви помогнат да адаптирате и трансформирате вашата бизнес практика, за да създадете нови, ефективни източници на стойност, да пренапишете вашите операции в съответствие с най-добрите световни стандарти, за да отговорите на новите изисквания на клиентите и промените в условията на пазара.

 

Възползвайте се от нашата задълбочена експертиза и ориентирана към резултат методология, които позволяват успешна реализация на комплексни проекти, обхващащи всички етапи от жизнения цикъл на системите за управление на бизнеса (ERP).

 

Бизнес услугите, които предлагаме, позволяват на организациите да управляват ефективно връзките с клиенти, доставчици, логистични партньори, доставчици на финансови услуги, служители, да взимат адекватни решения на база задълбочен анализ на данните от бизнеса в реално време.

 

СТЕМО предлага следните стандартни услуги за внедряване на системи за управление на бизнеса:

 • Цялостно планиране и управление на дейностите по внедряване на системи за управление на бизнеса;
 • Проучване и анализ на бизнес процесите в организацията, предложения за тяхната оптимизация, професионални съвети при изменения на организационната структура и процеси;
 • Оценка на необходимия обхват на системите за управление в съответствие с очакванията на клиентите, мащаба и тенденциите за развитие на бизнеса;
 • Адаптиране на информационните системи към изискванията и процесите в организацията и индивидуалната концепция на проекта;
 • Координация на внедряването с екипа по внедряване и отделите на организацията, с цел постигане на целите на проекта;
 • Контрол и измерване на качеството на предоставените услуги на всеки етап от работата, базирани на световно утвърдени практики;
 • Управление на проекти по методология ASAP Focus;
 • Системна интеграция на информационната инфраструктура, върху която се внедрява SAP - хардуерни платформи, бази данни, системи за съхранение на данни и защита на информацията, компютърни мрежи и комуникации, мобилни устройства;
 • Изграждане на компетенции чрез цялостен модел за трансфер на ноу-хау, подготовка и обучение на потребителите за постигане на максимална ефективност от внедряване на системата;
 • Поддръжка, оптимизация и развитие на системите за управление на бизнеса;
 • Активна и ефективна помощ за осъществяване на бизнес целите на клиентите.

 

Допълнителни услуги:

 • SAP Hotel - Iaas, PaaS облачни услуги, съобразени с нуждите и бюджетите на клиентите;
 • Интеграция на SAP с външни системи и промишлени контролери за управление на производствените мощности;
 • Внедряване на цялостни системи All-in-One – всичко от един доставчик, с една точка на контакт и отговорност;
 • Лицензионна и активна поддръжка на внедрени SAP All-in-One системи.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!