Управляеми услуги

СТЕМО осигурява управляеми технологични услуги с предварително договорени гарантирани нива на производителност и качество SLA, чрез които проактивно се поемат отговорности и функции от IT дейностите на клиентите, с цел да се подобри тяхната надеждност, оперативност и сигурност, като едновременно се намалят разходите.

Това е възможност за организациите да се освободят от несвойствените за тях дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на ИТ инфраструктура, като им позволява да се фокусират върху основната си дейност. При този тип поддръжка се сключва SLA договор с точно определен обхват и параметри за наличност на услугите 8х5 (8 часа х 5 дни), 24х7 (24 часа х 7 дни) или др., дефинира се време за реакция и отстраняване на проблем. Това коопериране е съвкупност от управляеми услуги, които са разработени съгласно най-добрите световни практики и ITIL и са сертифицирани съгласно ISO 20 000.

 

БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВЛЯЕМИТЕ УСЛУГИ

 • Център за техническа помощ 
  Осигурява интерфейс за регистриране, комуникация, заявяване на инциденти, сервизни заявки, нужда от информация и обаждания.
 • Управление на инциденти  
  Съвкупност от дейности за възстановяване на услугите по време на инциденти.
 • Управление на проблеми  
  Гарантиране на максимално качество на услугите чрез анализ на причините, предизвикали нарушение в изпълнението им, с цел тяхното избягване в бъдеще.
 • Управление на промени 
  Осигуряване на стандартизирани методи и процедури за ефективно и бързо управление на промени в IT инфраструктурата.
 • Управление на проекти  
  Квалифицираното лидерство е ключът към успеха на всеки проект. Нашите консултанти ви осигуряват планирането, координацията, комуникацията и погледа, които са в състояние да обединят уменията, таланта и ресурсите в продуктивен и успешен екип.
 • Управление на IT активи и конфигурации 
  Позволява на организациите да използват своите системи по-ефективно и спестява време и средства, като премахва ненужна покупка на активи.
 • Управление на процедури и политики 
  Оптимизира и автоматизира създаването и управлението на IT процедури и политики, като опростява техния жизнен цикъл и гарантира, че се използват винаги най-актуалните версии.
 • Каталог на услугите 
  Организиран и управляван списък на всички свързани с бизнеса и информационните технологии услуги, които могат да бъдат извършвани от СТЕМО.

 

ОСНОВНИ ВИДОВЕ УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ

Ние сме доставчик на качествени услуги, чрез които се поемат отговорности и функции от IT дейностите на клиентите, с цел да се подобри тяхната надеждност, оперативност и сигурност. Помагаме ви да се фокусирате и реализирате своите бизнес приоритети, като едновременно с това намалявате разходите, благодарение на нашите управляеми услуги за:

 • Работни станции
 • Печатна среда и документооборот
 • Мобилни индустриални устройства
 • Стандартни и базови сървъри
 • Облачни сървъри и репликация
 • Системи за съхранение
 • Приложения - SAP, Exchange, VMware, Citrix, SharePoint, Microsoft SQL
 • Репликация на приложения
 • Мрежови системи
 • Комутатори
 • Защитни стени и рутери
 • VoIP системи и др.

 

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ

 • Контролирате IT разходите 
  Оптимизирате разходите, като плащате само за това, което използвате, когато имате нужда от него.
 • Повишавате ефективността и конкурентността 
  Увеличавате времето за използване на оборудването, ускорявате процесите за проучване, разработка и внедряване, ограничавате престоя на персонала.
 • Бързо внедрявате нови технологии 
  Разполагате с нашите ресурси и дългогодишен опит, което ви позволява да стартирате нови проекти веднага, като спестявате време и пари.
 • Фокусирате се върху вашия основен бизнес 
  Управляемите услуги на СТЕМО ви помагат да запазите вниманието си върху основния си бизнес, без да се разсейвате от необходимостта да взимате сложни IT решения.
 • Имате достъп до качествени услуги 
  Аутсорсингът на услуги може да позволи достъп до технологии и експертиза, с които разполагат големите компании, като едновременно спестявате от мащаба, което ви дава конкурентно предимство.
 • Използвате квалифицирани и сертифицирани специалисти 
  Водещите IT компании за услуги се сблъскват многократно с решаването на различни задачи и много малко от проблемите са нови за тях, за разлика от IT специалистите, които работят в организации с различен фокус, независимо от тяхната квалификация.
 • Намалявате риска 
  Всяка инвестиция крие риск, свързан с пазара, конкурентите, административните регулации, финансовите условия и технологиите, които се променят много бързо. Доставчиците на управляеми услуги поемат голяма част от този риск вместо вас, като едновременно с това притежават значителни знания в индустрията, особено касаещи сигурността и административното съответствие и носят отговорност за работоспособността на оборудването.

 

НАШИ КЛИЕНТИ НА УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

АДИДАС БЪЛГАРИЯ

ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ“

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ПРОКРЕДИТ БАНК

АББ БЪЛГАРИЯ

АГРОПОЛИХИМ

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ

ПРОМЕТ СТИИЛ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ

Управление на печата и документите MPS / DMS

Управлявайте силата на информацията във вашата инфраструктура за печат

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!