Управляеми услуги

СТЕМО предлага технологични управляеми услуги, чрез които проактивно се управляват отговорности и функции от ИТ дейностите на клиентите, с цел да се подобри тяхната, надеждност, оперативност и сигурност, като едновременно се намалят разходите. Услугите са на абонаментен принцип, с предварително договорени гарантирани нива на производителност и качество - SLA.

 

Основни елементи, върху които се изграждат управляемите услуги

 • Сервизен център / Service Desk - осигурява интерфейс за регистриране, комуникация, заявяване на инциденти, сервизни заявки, нужда от информация и обаждания.
 • Управление на инциденти / Incident Management - съвкупност от дейности за възстановяване на услугите по време на инциденти (всички събития, които не са част от стандартните операции и могат да доведат до прекъсване или понижение на качеството на услугите).
 • Управление на проблеми / Problem Management - гарантиране на максимално качество на услугите чрез анализ на причините, предизвикали нарушение в изпълнението на услугите с цел тяхното избягване в бъдеще.
 • Управление на промени / Change Management - осигуряване на стандартизирани методи и процедури за ефективно и бързо управление на промени в ИТ инфраструктурата.
 • Управление на проекти / Project Management - квалифицираното лидерство е ключът към успеха на всеки проект. Нашите консултанти ви осигуряват планирането, координацията, комуникацията и погледа, които са в състояние да обединят уменията, таланта и ресурсите в продуктивен и успешен екип.
 • Управление на активи и конфигурации / Asset Management and CMDB - управление на хардуерни и софтуерни ИТ активи, което позволява на организациите да използват своите системи по-ефективно и спестява време и средства, като премахва ненужна покупка на активи и позволява пълноценно използване на съществуващите.
 • Управление на процедури и политики / Policy and Procedure Management - решение, което помага да се оптимизира и автоматизира създаването и управлението на ИТ процедури и политики, като опростява техния жизнен цикъл и гарантира, че организациите използват винаги най-актуалните версии.
 • Управление на качеството / Quality Assurance
 • Управление на капацитета и ефективността / Capacity and Performance Management
 • Управление на сигурността / Security Management
 • Сервизен каталог / Service Catalog - организиран и управляван списък на всички свързани с бизнеса и информационните технологии услуги, които могат да бъдат извършвани от СТЕМО.

 

Видове управляеми услуги

 • Управление на работни станции

 • Управление на печатна среда и документооборот

 • Управление на мобилни индустриални устройства

 • Управление на стандартни и базови сървъри

 • Управление на облачни сървъри и репликация

 • Управление на системи за съхранение

 • Управление на мрежови системи

 • Управление на комутатори

 • Управление на защитни стени и рутери

 • Управление на VoIP системи

 • Управление на приложения (SAP, Exchange, VMware, Citrix, SharePoint, Microsoft SQL, Dynamics CRM)

 • Управление на репликация на приложения

 

 

Ползи при използване на управляеми услуги

Контрол върху ИТ разходите - оптимизирате разходите, като плащате само за това, което използвате, когато имате нужда от него. Планирате месечните и годишни разходи за ИТ. Освобождавате средства за инвестиции. Работите с един доставчик за по-лесно управление и по-добри цени.

Повишавате ефективността и конкурентността - организации, които се опитват сами да извършват всички свои ИТ дейности, може да се нуждаят от повече време за проучване, разработка и внедряване, което автоматично увеличава разходите и в крайна сметка се прехвърля върху клиентите.

Увеличавате времето за използване на оборудването и намалявате престоя на персонала.

Бързо внедрявате нови технологии - организациите, които са изнесли качествено своите ИТ услуги, разполагат с ресурси, които им позволяват за стартират нови проекти веднага. Работата по такъв проект със собствени сили може да отнеме седмици или месеци да се наемат хора, да се обучат и да се осигури поддръжката, от която се нуждаят. При повечето внедрявания опитните ИТ компании от самото начало ще осигурят натрупания си с години опит, което ще спести време и пари.

Фокус върху вашия основен бизнес - бизнесът разполага с ограничени ресурси и всеки ръководител има ограничено време и внимание. Използването на външни ИТ услуги може да ви помогне да концентрирате вниманието си върху основния си бизнес, без да се разсейвате от необходимостта да взимате сложни ИТ решения.

Достъп до качествени услуги - много от малките компании не могат да си позволят да внедрят сами услугите, с които разполагат и поддържат големите компании. Аутсорсингът на тези услуги може да позволи достъп до технологии и експертиза, с които разполагат големите, като едновременно се управляват разходите и се спестява от мащаба, което ви дава конкурентно предимство.

Намалявате разходите за персонал - наемането и обучението на ИТ персонал може да бъде много скъпа и трудоемка задача. Управляемите услуги ви дават възможност да използвате вашите човешки ресурси там, където е основния ви фокус. Обучени, квалифицирани, сертифицирани - ако нямате ИТ образование, как ще прецените, че вашите служители са квалифицирани? ИТ сертификатите и специализациите са много важни, но и също толкова скъпи.

Квалифицирани не винаги означава опитни - водещите ИТ компании за услуги се сблъскват многократно с решаването на различни задачи и много малко от проблемите са нови за тях, за разлика от ИТ специалистите, които работят в организации с различен фокус, независимо от тяхната квалификация.

Намалявате риска - всяка инвестиция крие определен риск, свързан с пазара, конкурентите, административните регулации, финансовите условия и технологиите, които се променят много бързо. Доставчиците на управляеми услуги ще поемат голяма част от този риск вместо вас, като едновременно с това ще притежават значителни знания в индустрията, особено свързани със сигурността и административното съответствие. Те са много по-наясно как да избегнат риска в своята област на специализация. Освен това, те поемат отговорността за работоспособността на оборудването.

Съответствие с административни регулации и сигурност - дали вашата защитна стена е достатъчно сигурна и актуализирана? Одитирате ли вашите работни станции и сървъри? Имате ли инсталирана DMZ? Вашата компания въвела ли е стандарти за сигурност и поддържа ли тези стандарти? Когато използвате качествени външни услуги, може да сте сигурни, че вашия доставчик ще минимизира рисковете, свързани с поддържане данните за клиентите, номера на кредитни карти и друга чувствителна информация и др.

 

 

Запитване за управляеми услуги

Управление на печата и документите MPS / DMS

Управлявайте силата на информацията във вашата инфраструктура за печат

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!