Софтуерни услуги

Софтуерните консултанти и разработчици на СТЕМО ви помагат да имплементирате успешно най-добрите съвременни софтуерни платформи и могат да произведат софтуерни решения за вашите конкретни нужди, за да постигнете максимална възвръщаемост от вашите инвестиции.

 

Гаранция за качество на нашите услуги са стандартизираните процеси, базирани на CMMI, PMI и Scrum, както и богатият ни опит и политиката за непрекъснато усъвършенстване.

 

Консултантски услуги

 • Изготвяне на Blueprint - концепция и спецификация за изграждане на софтуерни приложения и системи

 

Разработка на софтуер

 • Разработка и внедряване на софтуерни решения
 • Sprint as a Service
 • Тестване на софтуерни решения

 

 Application Lifecycle Management

 

Адаптиране и внедряване на бизнес платформи

 • Портални решения - SharePoint и Liferay
 • CRM решения с Microsoft Dynamics CRM
 • e-Commerce решения със SAP Hybris

 

Системна интеграция

 • Бази данни - Oracle, MS SQL, MySQL
 • Приложни сървъри - GlassFish, Tomcat, JBoss, MS IIS

 

Управление и поддръжка на информационни системи

 • Софтуерни приложения и системи, разработени от СТЕМО
 • Решения, базирани на бизнес платформи - SharePoint, LifeRay, Dynamics CRM, SAP Hybris

 

B2B услуги

 • Разработка на специфични софтуерни решения
 • Sprint as a Service - Java and .Net
 • Тестване на софтуерни решения

 

 

Технологичен фокус и експертиза

Програмни езици и технологии

 • Java EE/SE
 • .Net/C#
 • JavaScript, HTML5

 

Microsoft технологични платформи

 • Dynamics CRM
 • SharePoint Server

 

Java-базирани технологични платформи

 • SAP Hybris e-Commerce
 • SAP Cloud Platform Internet of Things
 • Liferay Portal

 

Бази данни и интеграция

 • Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL
 • Data Integration and Business Intelligence - Pentaho, Microsoft SQL Integration, Reporting and Analysis Services

 

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!