За софтуерната къща

Engineering your thoughts

 

 Engineering your thoughts

 

Софтуерната къща на СТЕМО е създадена през 1993 година. Тя е важно звено в структурата на компанията, в което работят висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен опит в разработката и внедряването на софтуерни решения - консултанти, бизнес анализатори, програмисти, специалисти бази данни, контрол на качеството, внедряване и поддръжка, ръководители на екипи и проекти и др.

Дейността на софтуерната къща обхваща всички етапи, необходими за производството на качествени, софтуерни продукти, отговарящи на нуждите на клиентите, в т.ч. проучване, анализ, дефиниране на изискванията, планиране, проектиране, тестване, внедряване, обучение и поддръжка.

Продуктите на софтуерната къща на СТЕМО са базирани на най-съвременните технологии за разработка - Microsoft .NET, Java EE, Delphi, Mobile (Android), Web (JavaScript, Angular JS, HTML, CSS). Те се отличават със своята висока продуктивност, гъвкавост, адаптивност, интуитивен потребителски интерфейс, възможности за обновяване и развитие, като покриват широк диапазон от проблеми, свързани с оптимизиране и управление на информацията.

 

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!