Sprint as a Service

Scrum означава „интерактивен и икрементален, гъвкав процес за разработка на софтуер и управление на разработката на софтуерни продукти“.

В рамките на Scrum, Sprint е период от време, в продължение на който трябва да се приключи и да се представи за преглед специфична и ясно дефинирана работа. Всеки Sprint осигурява точен и използваем резултат. Ние предлагаме уникална управляема услуга Sprint as a Service. Тя обединява експертизата ни в разработката на софтуер и стандартен Scrum процес.

Чрез Sprint as a Service вие имате възможност да използвате цял екип за период от един или няколко Sprint периода. Екипът се състои от всички роли, необходими за взаимодействие с Ръководителя на проекта/Собственика на продукта от страна на клиента - Пълномощника на собственика на продукта, Scrum ръководител, разработчици и тестери. Ние предлагаме екипи специализирани в Java SE/EE и .Net/C#. Стандартният процес включва организационни дейности, като прецизиране на backlog документа, планиране на Sprint, ежедневни заседателни срещи, преглед и демонстрация на sprint, ретроспекция и инженерни дейности - системен дизайн, разработка, тестове, документация и др. Нашите процеси са базирани на най-добрите практити на CMMI.

Екипът ни разполага с инфраструктура от най-високо технологично ниво - среда и средства за разработка, сървъри за разработка и тестване, работни станции, комуникационна инфраструктра, модерна работна среда, и др.

Sprint as a Service е печеливша сделка за двете страни.

 

 

За клиентите:

  • лесно управление на екипа за разработка;
  • по-висока ефективност - разчита се на синхронизиран екип, а не не отделни разработчици;
  • използва се стандартен процес, който позволява на клиента да интегрира лесно нашите екипи в по-голяма организационна структура;
  • всеки Sprint приключва с реален резултат за клиента.

 

За нас:

  • по-добро дългосрочно планиране и използване на фирмените ресурси;
  • развитие на екипите като цяло.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!