Сервизни услуги

СТЕМО е оторизиран сервиз на HPE, HPCisco, NetApp, Fujitsu, Dell, ToshibaCanon, Xerox, LexmarkSamsung, Lenovo, Epson, LG, Microsoft, BenQ, Logitech, Labtec, D-Link, Apacer, Trust, Crypto, Transcend, 3M. Ние влагаме значителни усилия и ресурси, за да гарантираме, че нашата сервизна дейност съответства на високите стандарти на водещите световни производители - ефективна вътрешна организация, висок професионализъм, бързи и качествени ремонти, наличност на широк набор резервни части, мобилност, внимание и отзивчивост към клиентите.

 

Ресурси на сервиза

Сервизни специалисти

Сервизните специалисти на СТЕМО притежават разностранен професионален опит в инсталацията, поддръжката и ремонта на компютърна и офис техника. Те са сертифицирани в съответствие с квалификационните програми на производителите, като покриват техните високи изисквания и стандарти.

 

Сервизни бази - териториално покритие

Сервизът на СТЕМО осигурява висока оперативност и качество при обслужване на клиентите на територията на цялата страна. За да се гарантира максимално удобство и да се спести време на клиентите, е предоставена възможност за изпращане на дефектирал продукт до Централния сервиз по куриер, директно от адреса на клиента. На телефон 0700 17 978 може да се получи съдействие, полезна информация или да бъде направена дистанционна диагностика. Във всички филиали са изградени центрове за сервизни услуги, които обслужват клиентите на СТЕМО в съответния регион. В зависимост от нивото на договорената сервизна услуга - SLA, клиентите на сервиза могат да бъдат посетени на място, при гарантирани срокове за реакция, отстраняване на повреда, осигуряване на безплатни резервни части или да бъдат предоставени други специални сервизни услуги.

 

Материална база и резервни части

Сервизните центрове на СТЕМО разполагат със съвременна материална база, транспортни средства, инструменти и апаратура, необходими за извършване на качествени диагностика и ремонти. Поддържат се значителни наличности от резервни части, които се осигуряват директно от производителя. Сервизът на СТЕМО може да достави в кратки срокове оригинални резервни части за всички продукти, на които е оторизиран сервиз.

 

Информационна система

Информационната система на сервиза, позволява контрол и управление в реално време на всички дейности и процеси в сервизното обслужване. Системата осигурява на клиентите актуална информация за статуса на техните сервизни поръчки чрез sms, e-mail съобщения или директно в уеб-сайта на компанията.

 

Гореща телефонна линия

Сервизът на СТЕМО разполага с гореща линия на телефон 0700 17 978, на който клиентите могат да получат съдействие, полезна информация или да бъде направена дистанционна диагностика. Чрез нея се поддържа високо ниво на сервизни услуги и се осигурява максимална скорост на реакция, оперативност и качество при обслужване на територията на цялата страна.

 

Сервизни услуги

Съвременните организации се нуждаят от сигурни и надеждни услуги за поддръжка и сервиз, които да позволяват бърза и гъвкава трансформация на бизнеса. Новата бизнес среда изисква нови сервизни услуги. СТЕМО предлага завършено портфолио от услуги за поддръжка, на които вашия бизнес може да разчита.

 

Гаранционна поддръжка

СТЕМО извършва гаранционна поддръжка на най-големите производители в областта на информационните технологии. Нашият централен ремонтен сервиз е с капацитет 5 000 ремонта месечно, автоматизиран ремонтен процес и разполага с десет собствени сервизни бази на територията на България. Предлагаме възможност за отдалечена диагностика, посещение на място при клиент, изпращане на продукта с куриер или посещение в сервиз. Осигуряваме прозрачност на ремонтния процес, чрез различни начини за уведомяване на клиентите - с SMS, имейл или чрез обаждане в Контактния ни център. Покриваме територията на България. Извършваме сервизни услуги и на територията на някои съседни страни - Румъния, Гърция, Македония и Сърбия.

 

Извънгаранционна поддръжка

Високите стандарти на работа, които прилагаме в гаранционните ремонти, пренасяме в извънгаранционните ни услуги. Сервизът на СТЕМО предлага платени ремонтни услуги за всички марки, за които има оторизации от производителите.

 

Управление на жизнения цикъл на продуктите

Това е възможност за организациите да се освободят от несвойствените за тях дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на ИТ инфраструктура, и им позволява да се фокусират върху основната си дейност. При този тип поддръжка се сключва SLA договор с точно определен обхват и параметри за наличност на услугите 8х5 (8 часа х 5 дни), 24х7 (24 часа х 7 дни) или др., дефинира се време за реакция и отстраняване на проблем. Това коопериране е съвкупност от управляеми услуги, които са разработени съгласно най-добрите световни практики и ITIL и са сертифицирани съгласно ISO 20 000.

 

Допълнителна гаранция

Услуга, която удължава периода на гаранционно сервизно обслужване или разширява нивото на сервизни услуги, които клиентите получават със стандартната гаранция. Тя влиза в сила след изтичане на срока на основната гаранция. През периода на допълнителна гаранция при отстраняване на повреди се спазва определението на производителя за гаранционен (фабричен) дефект. Ремонтите се извършват с оригинални резервни части от квалифицирани специалисти в сервиза на СТЕМО. Допълнителната гаранция повишава ефективността на инвестициите на клиентите, направени в ИТ инфраструктура.

 

Изграждане на ИТ инфраструктура

Специализирани услуги, включващи комплексни инфраструктурни решения, които отговарят на най-високите световни стандарти за качество и надеждност.

 

Разширяване и модернизиране на информационни системи

Услуги за интегриране, осигуряване на хардуерна или софтуерна съвместимост, повишаване ефективността и бързодействието, внедряване на нови средства и методи за комуникация. Професионални консултации Консултации, предоставени от сервиза на СТЕМО, свързани с ефективно използване на компютърна техника и софтуер, избор на компютърни продукти, разширяване и обновяване на информационни системи, архивиране и защита на информацията, решаване на технически проблеми и др.

 

Доставка и инсталация

Доставка на място, инсталация и въвеждащо обучение за работа със закупената техника и софтуер и др.

СТЕМО притежава богат и разностранен опит в сервизното обслужване на компютърна техника и информационни системи на най-големите български корпоративни организации, малки и средни предприятия и частни лица. Всеки ден нашите специалисти решават разнообразни проблеми и спестяват време и средства на клиентите ни.

 

Свържете се с нас за бързо и надеждно решение на вашите ИТ проблеми.

 

Проекти, реализирани от сервизната дирекция на СТЕМО.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!