Общи гаранционни условия

1. Гаранционният срок на продукта започва да тече от датата на покупката и важи на територията на Република България. За други държави и територии гаранцията на продукта се осигурява съгласно предписанията на производителя. Компоненти с ограничен срок на годност (акумулаторни батерии, клавиатури, мишки и др. подобни) могат да бъдат с намален гаранционен срок или без гаранция, съгласно описанието в документацията на продукта.

 

2. Рекламации за повреди от явни или скрити фабрични дефекти се заявяват през гаранционния срок към ЦЕНТЪРА ЗА ПОДДРЪЖКА на посочения по-долу телефон. Продукти за гаранционен ремонт се приемат след представяне на валидна гаранционна карта и документ, доказващ датата на покупката - фактура или касова бележка.

 

3.  ГАРАНЦИЯТА НЕ СЕ УВАЖАВА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • При нередовни документи - гаранционна карта и документ, доказващ датата на покупката;
 • Ако не са спазени условията за транспорт, съхранение и експлоатация съгласно документацията и гаранционната карта;
 • При констатирано вредно въздействие върху продукта - механично, химическо или друго; външни обекти и течности в продукта; повреда в резултат на природни бедствия;
 • За принтери - ако причината за повредата е употребата на презаредени или неоригинални консумативи;
 • За дисплеи - ако има дефектни пиксели на LCD матрица на брой по-малко от лимита, определен от производителя;
 • За дейности, предвидени да бъдат извършвани от потребителя - смяна на консумативи, изгорели предпазители, възстановяване на операционна система и потребителски програми, почистване и поддръжката на продукта и др. подобни;
 • Ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица и при нарушено пломбиране на възли, ако има такова;
 • Ако продукта е използван не по предназначението, за което е произведен.

 

4. УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ. За да се признае гаранцията, продуктите трябва:

 • Да се транспортират в надеждна опаковка с уплътнители и в закрити превозни средства.
 • Да се съхраняват в закрити помещения при температура на въздуха от 0°С до 30°С, относителна влажност до 80% при 30°С и отсъствие на агресивни примеси в околната среда.
 • Да се инсталират за работа в закрити помещения без агресивни примеси, на разстояние поне 20 cm от стената и 1 m от директни отоплителни уреди, при температура на въздуха от 10°С до 30°С и относителна влажност до 80% при 30°С, след минимум два часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, нарушаващи охлаждането.

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

Продуктите да се включват само към изправни и занулени ел. контакти с напрежение 220V±10% и с честота 50Hz±1%. Захранването на няколко устройства в обща конфигурация да става от една фаза на мрежата, или устройствата да са изолирани галванично. Препоръчва се използването на непрекъсваеми захранващи източници (UPS) за защита от прекъсвания и смущения в електрическата мрежа.

 

6. Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за несъответствие на продукта с договора за продажба съгласно ЗЗП, когато е приложим.

 

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!